Egyesület a Magyar Szinkronért (EMSz)

Ügyvezetőségi Ülés

Jegyzőkönyv

 

Időpont : 2016.01.16., 15:00-16:00

Helyszín : 1183 Budapest, Rim utca 10. (az Egyesület székhelye)

 

Az Ügyvezetőség nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja Kutasi Lászlót jegyzőkönyvvezetőnek.

 

Az Ügyvezetőség nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja Kelemen Zoltánt és Dr. Hegedűs Pétert a jegyzőkönyv hitelesítőiül.

 

1. napirendi pont – Szerver hoszting díjjal kapcsolatos tartozásátvállalási szerződés megkötése az Egyesület és a http://iszdb.hu című weboldal szerkesztői között, az ehhez kapcsolódó számla kiegyenlítése

 

A http://iszdb.hu című weboldal szerkesztői jelezték az Egyesület Ügyvezetősége felé, hogy hamarosan tulajdonukba fog kerülni két új szervergép, melyekről weboldalukat kívánják üzemeltetni a jövőben. Az említett két új szervergép el lesz helyezve a Deninet Kft. szervertermében és ezek üzemeltetése szerver hoszting díjjal fog járni. A http://iszdb.hu című weboldal szerkesztői megkérték az Egyesület Ügyvezetőségét, hogy az Egyesület fedezze az internet előfizetés nélküli szervergép éves szerver hoszting díját. Ezzel kapcsolatban az Egyesület számlát kapna és tartozásátvállalási szerződés készülne az Egyesület és a http://iszdb.hu szerkesztői között.

 

Az Ügyvezetőség 6 igen, 0 nem szavazattal elfogadja, hogy az Egyesület kiegyenlíti a http://iszdb.hu szerkesztőinek tulajdonába kerülő internet előfizetés nélküli szervergép éves szerver hoszting díjáról szóló számlát, valamint, hogy az Egyesület megköti az ezzel kapcsolatos tartozásátvállalási szerződést, egyúttal megbízza Konrád Viktor elnököt és Dr. Hegedűs Péter pénzügyi felelőst az ehhez kapcsolódó ügyek elintézésével.

 

2016/1. Határozat

Az Ügyvezetőség döntése alapján az Egyesület kiegyenlíti a http://iszdb.hu szerkesztőinek tulajdonába kerülő internet előfizetés nélküli szervergép éves szerver hoszting díjáról szóló számlát, valamint megköti az ezzel kapcsolatos tartozásátvállalási szerződést.

 

 

2. napirendi pont – A http://iszdb.hu domain átirányításával kapcsolatos döntés

 

Miután a http://iszdb.hu szerkesztőinek tulajdonába kerülő szervergépek készen állnak arra, hogy weboldaluk ezekről a szervergépekről fusson, szükség lesz az Egyesület nevén lévő http://iszdb.hu domain átirányítására az Egyesület szervergépéről (melyről jelenleg fut az említett weboldal) a http://iszdb.hu szerkesztőinek tulajdonába kerülő szervergépekre.

 

Az Ügyvezetőség 6 igen, 0 nem szavazattal elfogadja, hogy a http://iszdb.hu domain átirányításra kerüljön az Egyesület szervergépéről a http://iszdb.hu szerkesztőinek tulajdonába kerülő szervergépekre.

 

2016/2. Határozat

Az Ügyvezetőség döntése alapján az Egyesület nevén lévő http://iszdb.hu domain átirányításra fog kerülni az Egyesület szervergépéről a http://iszdb.hu szerkesztőinek tulajdonába kerülő szervergépekre.

 

 

3. napirendi pont – Az Egyesület szervergépével kapcsolatos további teendőkről való döntés

 

Miután a http://iszdb.hu szerkesztőinek tulajdonába kerülő szervergépekről fog futni weboldaluk, az Egyesület szervergépére már nem lesz szükség, így szükséges lesz a Deninet Kft-nél a szerződés felmondására, az előfizetés lemondására és a szerverteremből a szervergép eltávolítására. Az Egyesület Ügyvezetősége felajánlotta az egyesületi tagok számára, hogy igényt tarthatnak a szervergépre és annak tulajdonjogára. Az egyik egyesületi tag jelezte is, hogy igényt tartana rá.

 

Az Ügyvezetőség 6 igen, 0 nem szavazattal elfogadja, hogy az Egyesület a Deninet Kft-nél felmondja a szerződést, lemondja az előfizetést, eltávolíja a szerverteremből a szervergépet, illetve a szervergépet és annak tulajdonjogát átruházza az egyik egyesületi tag javára, egyúttal megbízza Konrád Viktor elnököt az ehhez kapcsolódó ügyek elintézésével.

 

2016/3. Határozat

Az Ügyvezetőség döntése alapján az Egyesület a Deninet Kft-nél felmondja a szerződést, lemondja az előfizetést, eltávolíja a szerverteremből a szervergépet, illetve a szervergépet és annak tulajdonjogát átruházza az egyik egyesületi tag javára.

 

 

4. napirendi pont – A http://iszdb.hu domain meghosszabbításáról való döntés

 

A http://iszdb.hu szerkesztői jelezték az Egyesület Ügyvezetősége felé, hogy egyikük igényt tartana a http://iszdb.hu domain tulajdonjogára.

 

Az Ügyvezetőség 6 igen, 0 nem szavazattal elfogadja, hogy az Egyesület a következő alkalommal nem hosszabbítja meg a http://iszdb.hu domaint, egyúttal megbízza Konrád Viktor elnököt az ehhez kapcsolódó ügyek elintézésével.

 

2016/4. Határozat

Az Ügyvezetőség döntése alapján az Egyesület a következő alkalommal nem hosszabbítja meg a http://iszdb.hu domaint.

 

 

Budapest, 2016. január 16.

 

© Egyesület a Magyar Szinkronért
Egyesület a Magyar Szinkronért
cím: 1183 Budapest, Rim u. 10.
számlaszám: 10918001-00000051-99510004 (Unicredit)
adószám: 18263099-1-43
e-mail: emsz@iszdb.hu