Egyesület a Magyar Szinkronért (EMSz)

Ügyvezetőségi Ülés

Jegyzőkönyv

 

Időpont : 2015.07.25., 10:00-11:00

Helyszín : 1183 Budapest, Rim utca 10. (az Egyesület székhelye)

 

Az Ügyvezetőség nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja Kutasi Lászlót jegyzőkönyvvezetőnek.

 

Az Ügyvezetőség nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja Kelemen Zoltánt és Dr. Hegedűs Pétert a jegyzőkönyv hitelesítőiül.

 

1. napirendi pont – Egyesületi Közgyűlés és a Szinkronos Közönségtalálkozó időpontjának és helyszínének megvitatása

 

Az Ügyvezetőség 6 igen, 0 nem szavazattal elfogadja, hogy az Egyesület soron következő Közgyűlése 2016. május 7-én, 10 órától, a Közönségtalálkozó 14 órától a Pannon Kincstár Humán Szakképző Központ 313-as termében, az 1056 Budapest, Váci utca 47. szám alatt kerüljön megtartásra.

 

Az Ügyvezetőség 6 igen, 0 nem szavazattal elfogadja, hogy a Közgyűlés határozatképtelensége esetén összehívandó megismételt Közgyűlés 2016. május 7-én, 10 óra 30 perctől, a Pannon Kincstár Humán Szakképző Központ 313-as termében, az 1056 Budapest, Váci utca 47. szám alatt kerüljön megtartásra.

 

Az Ügyvezetőség megbízza Kutasi László titkárt, hogy a határozatról az Egyesület tagjait e-mailben értesítse, az Egyesület Alapszabályának megfelelően a Közgyűlés kitűzött időpontja előtt legalább két héttel.

 

2015/22. Határozat

Az Egyesület soron következő Közgyűlése 2016. május 7-én, 10 órától, a Pannon Kincstár Humán Szakképző Központ 313-as termében, az 1056 Budapest, Váci utca 47. szám alatt kerül megtartásra. Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlés azonos helyszínen és napon, 10 óra 30 perctől kerül megtartásra.

Az Egyesület titkára köteles a tagokat e-mailben értesíteni legkésőbb 2016. április 23-ig.

A Közönségtalálkozó 14 órától a Közgyűlés helyszínén kerül megrendezésre annak befejezése után.

 

 

2. napirendi pont – Egyesületi Közgyűlés és a Szinkronos Közönségtalálkozó helyszínével kapcsolatos szerződés megkötése

 

A Pannon Kincstár Humán Szakképző Központ tantermének 1 napos bérléséről szerződés fog készülni.

 

Az Ügyvezetőség 6 igen, 0 nem szavazattal elfogadja, hogy az Egyesület megköti a szerződést, egyúttal megbízza Konrád Viktor elnököt az ehhez kapcsolódó ügyek elintézésével.

 

2015/23. Határozat

Az Ügyvezetőség döntése alapján az Egyesület megköti a Pannon Kincstár Humán Szakképző Központ tantermének bérlésével kapcsolatos szerződést.

 

 

3. napirendi pont – Egyesületi Közgyűlés és a Szinkronos Közönségtalálkozó helyszínével kapcsolatos költségek

 

A Pannon Kincstár Humán Szakképző Központ 313-as termének bérlésével kapcsolatos költségről az Egyesület számlát fog kapni.

 

Az Ügyvezetőség 6 igen, 0 nem szavazattal elfogadja, hogy az Egyesület kiegyenlíti az erre vonatkozó számlát, egyúttal megbízza Konrád Viktor elnököt és Dr. Hegedűs Péter pénzügyi felelőst az ehhez kapcsolódó pénzügyek elintézésével.

 

2015/24. Határozat

Az Ügyvezetőség döntése alapján az Egyesület kiegyenlíti a Pannon Kincstár Humán Szakképző Központ 313-as termének bérlésével kapcsolatos számlát.

 

 

4. napirendi pont – Aláírási címpéldány igénylése, elkészítése, az ehhez kapcsolódó költség kiegyenlítése

 

Az Ügyvezetőség 6 igen, 0 nem szavazattal elfogadja, hogy az Egyesület igényli és elkészíti az aláírási címpéldányt egy közjegyző segítségével, kifizeti az ezzel járó költségeket, egyúttal megbízza Konrád Viktor elnököt és Dr. Hegedűs Péter pénzügyi felelőst az ehhez kapcsolódó ügyek és pénzügyek elintézésével.

 

2015/25. Határozat

Az Ügyvezetőség döntése alapján az Egyesület igényli és elkészíti az aláírási címpéldányt egy közjegyző segítségével és kifizeti az ezzel járó költségeket.

 

 

5. napirendi pont – Szerződés megkötése a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel az MTI Országos Sajtószolgálatának (OS) igénybevétele céljából

 

Az Egyesület szeretne sajtóközleményeket eljuttatni az MTI-nek, ehhez adatlap kitöltése és szerződés megkötése szükséges a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel, valamint az Egyesülethez kapcsolódó iratok postázása is szükséges.

 

Az Ügyvezetőség 6 igen, 0 nem szavazattal elfogadja, hogy az Egyesület kitölti az adatlapot, megköti a szerződést, postázza az Egyesülethez kapcsolódó iratokat, kifizeti az ezzel járó költségeket, egyúttal megbízza Konrád Viktor elnököt és Dr. Hegedűs Péter pénzügyi felelőst az ehhez kapcsolódó ügyek és pénzügyek elintézésével és az Egyesülethez kapcsolódó iratok postázásával.

 

2015/26. Határozat

Az Ügyvezetőség döntése alapján az Egyesület megköti a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel a szerződést az MTI Országos Sajtószolgálatának (OS) igénybevétele céljából, kitölti az ehhez kapcsolódó adatlapot, postázza az Egyesülethez kapcsolódó iratokat és kifizeti az ezzel járó költségeket.

 

 

Budapest, 2015. július 25.

 

© Egyesület a Magyar Szinkronért
Egyesület a Magyar Szinkronért
cím: 1183 Budapest, Rim u. 10.
számlaszám: 10918001-00000051-99510004 (Unicredit)
adószám: 18263099-1-43
e-mail: emsz@iszdb.hu