Egyesület a Magyar Szinkronért (EMSz)

Ügyvezetőségi Ülés

Jegyzőkönyv

 

Időpont : 2015.04.19., 18:30-19:00

Helyszín : 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 44., Hunguest Hotel Platánus Madrid terme

 

Az Ügyvezetőségi ülést Konrád Viktor, az Egyesület elnöke vezeti.

Konrád Viktor, az Egyesület elnöke javasolja Kutasi Lászlót jegyzőkönyvvezetőnek, valamint Kelemen Zoltánt és Dr. Hegedűs Pétert a jegyzőkönyv hitelesítőinek.

 

2015/19. Határozat

Az Ügyvezetőség nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja Kutasi Lászlót jegyzőkönyvvezetőnek, valamint Kelemen Zoltánt és Dr. Hegedűs Pétert a jegyzőkönyv hitelesítőiül.

 

1. napirendi pont – Az egyik rendes tag tagsági státuszának módosítása

 

Az Egyesület egyik rendes tagja 1 évnél hosszabb ideig elmulasztotta tagsági díjának fizetését, tartozását postai úton történt felszólítás ellenére sem tudta rendezni, arra nem reagált. Az Ügyvezetőség az említett felszólításban felajánlotta a pártoló tagsági státuszt.

 

Az Ügyvezetőség 6 igen, 0 nem szavazattal elfogadja, hogy a tag rendes tagsági státusza pártoló tagsági státuszra módosuljon, egyúttal megbízza Kutasi Lászlót, az Egyesület titkárát, hogy a tagot e-mailben értesítse tagsági státuszának változásáról.

 

2015/20. Határozat

Az Ügyvezetőség döntése alapján az Egyesület egyik rendes tagja 2015. április 20-ától az Egyesület pártoló tagja. Ezen döntésről az Egyesület titkára köteles őt e-mailben értesíteni.

 

 

2. napirendi pont – Belépési nyilatkozatok elbírálása

 

A legutóbbi Ügyvezetőségi ülés óta 2 belépési nyilatkozat érkezett. Az Ügyvezetőség 6 igen, 0 nem szavazattal a belépési nyilatkozatokat jóváhagyja, egyúttal megbízza Kutasi Lászlót, az Egyesület titkárát, hogy az új tagokat e-mailben értesítse.

 

2015/21. Határozat

Az Ügyvezetőség döntése alapján a fent említett 2 belépési nyilatkozat kitöltői 2015. április 20-ától az Egyesület pártoló tagjai. Ezen döntésről az Egyesület titkára köteles őket e-mailben értesíteni.

 

 

Budapest, 2015. április 19.

 

© Egyesület a Magyar Szinkronért
Egyesület a Magyar Szinkronért
cím: 1183 Budapest, Rim u. 10.
számlaszám: 10918001-00000051-99510004 (Unicredit)
adószám: 18263099-1-43
e-mail: emsz@iszdb.hu