Egyesület a Magyar Szinkronért (EMSz)

Ügyvezetőségi Ülés

Jegyzőkönyv

 

Időpont : 2013.01.05., 10:00-11:00

Helyszín : 1183 Budapest, Rim utca 10. (az Egyesület székhelye)

 

Az Ügyvezetőség nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja Kutasi Lászlót jegyzőkönyvvezetőnek.

 

Az Ügyvezetőség nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja Kelemen Zoltánt és Vizvári Pált a jegyzőkönyv hitelesítőiül.

 

1. napirendi pont – Egyesületi Közgyűlés és a Szinkronos Közönségtalálkozó időpontjának és helyszínének megvitatása

 

Az Ügyvezetőség 6 igen, 0 nem szavazattal elfogadja, hogy az Egyesület soron következő Közgyűlése 2013. április 14-én, 10 órakor, a Közönségtalálkozó 13 óra 30 perckor a Hunguest Hotel Platánus Madrid termében, az 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 44. szám alatt kerüljön megtartásra.

 

Az Ügyvezetőség 6 igen, 0 nem szavazattal elfogadja, hogy a Közgyűlés határozatképtelensége esetén összehívandó megismételt Közgyűlés 2013. április 14-én, 10 óra 30 perckor, a Hunguest Hotel Platánus Madrid termében, az 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 44. szám alatt kerüljön megtartásra.

 

Az Ügyvezetőség megbízza Kutasi László titkárt, hogy a határozatról az Egyesület tagjait e-mailben értesítse, az Egyesület Alapszabályának megfelelően a Közgyűlés kitűzött időpontja előtt legalább két héttel.

 

2013/1. Határozat

Az Egyesület soron következő Közgyűlése 2013. április 14-én, 10 órakor, a Hunguest Hotel Platánus Madrid termében, az 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 44. szám alatt kerül megtartásra. Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlés azonos helyszínen és napon, 10 óra 30 perckor kerül megtartásra.
Az Egyesület titkára köteles a tagokat e-mailben értesíteni legkésőbb 2013. március 31-éig.
A Közönségtalálkozó 13 óra 30 perckor a Közgyűlés helyszínén kerül megrendezésre annak befejezése után.

 

 

2. napirendi pont – Egyesületi Közgyűlés és a Szinkronos Közönségtalálkozó helyszínével kapcsolatos szerződés megkötése

 

A Hunguest Hotel Platánus Madrid termének 1 napos bérléséről szerződés fog készülni.

 

Az Ügyvezetőség 6 igen, 0 nem szavazattal elfogadja, hogy az Egyesület megköti a szerződést, egyúttal megbízza Konrád Viktor elnököt az ehhez kapcsolódó ügyek elintézésével.

 

2013/2. Határozat

Az Ügyvezetőség döntése alapján az Egyesület megköti a Hunguest Hotel Platánus Madrid termének bérlésével kapcsolatos szerződést.

 

 

3. napirendi pont – Egyesületi Közgyűlés és a Szinkronos Közönségtalálkozó helyszínével kapcsolatos költségek

 

A Hunguest Hotel Platánus Madrid termének bérlésével kapcsolatos költségről az Egyesület számlát fog kapni.

 

Az Ügyvezetőség 6 igen, 0 nem szavazattal elfogadja, hogy az Egyesület kiegyenlíti az erre vonatkozó számlát, egyúttal megbízza Konrád Viktor elnököt és dr. Hegedűs Péter pénzügyi felelőst az ehhez kapcsolódó pénzügyek elintézésével.

 

2013/3. Határozat

Az Ügyvezetőség döntése alapján az Egyesület kiegyenlíti a Hunguest Hotel Platánus Madrid termének bérlésével kapcsolatos számlát.

 

 

4. napirendi pont – Öt rendes tag tagsági státuszának módosítása

 

Az Egyesület 5 rendes tagja 1 évnél hosszabb ideig elmulasztotta tagsági díjának fizetését, tartozását többszöri felszólítás ellenére sem tudta rendezni. Az ügyvezetőség az említett felszólításban felajánlotta a pártoló tagsági státuszt, amit a tagok elfogadtak.

 

Az ügyvezetőség 6 igen, 0 nem szavazattal elfogadja, hogy az 5 tag rendes tagsági státusza pártoló tagsági státuszra módosuljon, egyúttal megbízza Kutasi Lászlót, az Egyesület titkárát, hogy a tagokat e-mailben értesítse tagsági státuszuk változásáról.

 

2013/4. Határozat

Az ügyvezetőség döntése alapján az Egyesület 5 rendes tagja 2013. január 6-ától az Egyesület pártoló tagja lesz. Ezen döntésről az Egyesület titkára köteles őket e-mailben értesíteni.

 

 

5. napirendi pont – Az Egyesület Facebook-oldalának létrehozásáról való döntés

 

Az ügyvezetőség 6 igen, 0 nem szavazattal elfogadja, hogy az Egyesületnek legyen egy oldala a http://www.facebook.com internetes közösségi weboldalon a http://www.facebook.com/egyesuletamagyarszinkronert internetes címen, egyúttal megbízza Kutasi Lászlót, az Egyesület titkárát, hogy hozza létre ezt az oldalt.

 

2013/5. Határozat

Az ügyvezetőség döntése alapján az Egyesületnek lesz egy Facebook-oldala a http://www.facebook.com internetes közösségi weboldalon a http://www.facebook.com/egyesuletamagyarszinkronert internetes címen.

 

 

Budapest, 2013. január 5.

 

© Egyesület a Magyar Szinkronért
Egyesület a Magyar Szinkronért
cím: 1183 Budapest, Rim u. 10.
számlaszám: 10918001-00000051-99510004 (Unicredit)
adószám: 18263099-1-43
e-mail: emsz@iszdb.hu