Egyesület a Magyar Szinkronért (EMSZ)

Ügyvezetoségi Ülés

Jegyzokönyv

 

Időpont : 2010.05.15., 16:00-17:00

Helyszín : 1183 Budapest, Rim utca 10. (az Egyesület székhelye)

 

Az Ügyvezetőség nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja Kutasi Lászlót jegyzőkönyvvezetőnek.

 

Az Ügyvezetőség nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja Kelemen Zoltánt és Konrád Viktort a jegyzőkönyv hitelesítőiül.

 

1. napirendi pont – Az egyik rendes tag tagsági státuszának módosítása

 

Az Egyesület egyik rendes tagja 1 évnél hosszabb ideig elmulasztotta tagsági díjának fizetését, tartozását postai úton történő felszólítás ellenére sem tudta rendezni. Az Ügyvezetőség az említett felszólításban felajánlotta a pártoló tagsági státuszt, amit a tag elfogadott.

 

Az Ügyvezetőség 6 igen, 0 nem szavazattal elfogadja, hogy az illető rendes tagsági státusza pártoló tagsági státuszra módosuljon, egyúttal megbízza Kutasi Lászlót, az Egyesület titkárát, hogy a tagot e-mailben értesítse tagsági státuszának változásáról.

 

2010/3. Határozat

Az Ügyvezetőség döntése alapján az Egyesület egyik rendes tagja 2010. május 16-ától az Egyesület pártoló tagja. Ezen döntésről az Egyesület titkára köteles őt e-mailben értesíteni.

 

 

2. napirendi pont – Belépési nyilatkozat elbírálása

 

A legutóbbi Ügyvezetőségi Ülés óta 1 belépési nyilatkozat érkezett. Az Ügyvezetőség 6 igen, 0 nem szavazattal a belépési nyilatkozatot jóváhagyja, egyúttal megbízza Kutasi Lászlót, az Egyesület titkárát, hogy az új tagot e-mailben értesítse.

 

2010/4. Határozat

Az Ügyvezetőség döntése alapján a fent említett 1 belépési nyilatkozat kitöltője 2010. május 16-ától az Egyesület rendes tagja. Ezen döntésről az Egyesület titkára köteles őt e-mailben értesíteni.

 

Budapest, 2010. május 15.

 

© Egyesület a Magyar Szinkronért
Egyesület a Magyar Szinkronért
cím: 1183 Budapest, Rim u. 10.
számlaszám: 10918001-00000051-99510004 (Unicredit)
adószám: 18263099-1-43
e-mail: emsz@iszdb.hu