Egyesület a Magyar Szinkronért (EMSz)

Ügyvezetőségi Ülés

Jegyzőkönyv

 

Időpont : 2009.05.29., 16:00-17:00

Helyszín : 1183 Budapest, Rim utca 10. (az Egyesület székhelye)

 

Az Ügyvezetőség nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja Kutasi Lászlót jegyzőkönyvvezetőnek.

 

Az Ügyvezetőség nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja Kelemen Zoltánt és Konrád Viktort a jegyzőkönyv hitelesítőiül.

 

1. napirendi pont - Tisztségviselők lemondása körül kialakult helyzet

 

Az elmúlt napokban az Egyesület tisztségviselői közül Faluközy Tamás titkár 2009. május 21-én lemondott posztjáról, Kocsis Tamás pénzügyi felelős pedig 2009. május 28-án jelezte lemondási szándékát. Az Ügyvezetőség ezért összehívja az Egyesület éves Közgyűlését, melyen tisztségviselők választására is sor kerül. Kocsis Tamás vállalja, hogy a Közgyűlésig hátralévő időben továbbra is ellátja a pénzügyi felelősi posztot.

AzÜgyvezetőség az Alapszabály 20.§ 5. pontja alapján 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az összehívandó Közgyűlésig Kutasi Lászlót választja a megüresedett titkári posztra.

 

2009/1. Határozat

Az Egyesület soron következő Közgyűléséig az Egyesület megbízott titkára Kutasi László.

 

Az Ügyvezetőség 6 igen, 0 nem szavazattal elfogadja, hogy az Egyesület soron következő Közgyűlése 2009. június 30-án, 10 órakor, az 1188 Budapest, Rákóczi utca 39. szám alatt kerüljön megtartásra.

 

Az Ügyvezetőség 6 igen, 0 nem szavazattal elfogadja, hogy a Közgyűlés határozatképtelensége esetén összehívandó megismételt Közgyűlés 2009. június 30-án, 10 óra 30 perckor, az 1188 Budapest, Rákóczi utca 39. szám alatt kerüljön megtartásra.

 

Az Ügyvezetőség megbízza Kutasi László titkárt, hogy a határozatról az Egyesület tagjait e-mailben értesítse, az Egyesület Alapszabályának megfelelően a Közgyűlés kitűzött időpontja előtt legalább két héttel.

 

2009/2. Határozat

Az Egyesület soron következő Közgyűlése 2009. június 30-án, 10 órakor, az 1188 Budapest, Rákóczi utca 39. szám alatt kerül megtartása. Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlés azonos helyszínen és napon, 10 óra 30 perckor kerül megtartásra. Az Egyesület megbízott titkára köteles a tagokat e-mailben értesíteni legkésőbb 2009. június 16-áig.

 

2. napirendi pont - Belépési nyilatkozatok elbírálása

 

A legutóbbi Ügyvezetőségi Ülés óta 3 belépési nyilatkozat érkezett. Az Ügyvezetőség 6 igen, 0 nem szavazattal mind a három belépési nyilatkozatot jóváhagyja, egyúttal megbízza Kutasi Lászlót, az Egyesület titkárát, hogy az új tagokat e-mailben értesítse.

 

2009/3. Határozat

Az Ügyvezetőség döntése alapján a fent említett 3 belépési nyilatkozat kitöltői közül ketten az Egyesület pártoló, valamint egyikük az Egyesület rendes tagja 2009. május 30-ától. Ezen döntésről az Egyesület megbízott titkára köteles őket e-mailben értesíteni.

 

Budapest, 2009. május 29.

 

© Egyesület a Magyar Szinkronért
Egyesület a Magyar Szinkronért
cím: 1183 Budapest, Rim u. 10.
számlaszám: 10918001-00000051-99510004 (Unicredit)
adószám: 18263099-1-43
e-mail: emsz@iszdb.hu