Egyesület a Magyar Szinkronért (EMSZ)

Ügyvezetőségi Ülés

Jegyzőkönyv

 

Időpont : 2008.09.05., 16:00-17:00

Helyszín : 1183 Budapest, Rim utca 10. (az Egyesület székhelye)

 

Az Ügyvezetőség nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja Faluközy Tamást jegyzőkönyvvezetőnek.

 

Az Ügyvezetőség nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja Kelemen Zoltánt és Imre Róbertet a jegyzőkönyv hitelesítőiül.

 

1. napirendi pont – Egyesületi Közgyűlés időpontjának és helyszínének megvitatása

 

Az Ügyvezetőség 5 igen, 1 nem szavazattal elfogadja, hogy az Egyesület soron következő Közgyűlése 2008. október 11-én, 10 órakor, az Egyesület székhelyén kerüljön megtartásra.

 

Az Ügyvezetőség 6 igen, 0 nem szavazattal elfogadja, hogy a Közgyűlés határozatképtelensége esetén összehívandó megismételt Közgyűlés 2008.október 11-én, 10 óra 30 perckor, az Egyesület székhelyén kerüljön megtartásra.

 

Az Ügyvezetőség megbízza Faluközy Tamás titkárt, hogy a határozatról az Egyesület tagjait e-mailben értesítse, az Egyesület Alapszabályának megfelelően a Közgyűlés kitűzött időpontja előtt legalább két héttel.

 

2008/3. Határozat

Az Egyesület soron következő Közgyűlése 2008. október 11-én, 10 órakor, az Egyesület székhelyén kerül megtartásra. Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlés azonos helyszínen és napon, 10 óra 30 perckor kerül megtartásra. Az Egyesület titkára köteles a tagokat e-mailben értesíteni legkésőbb 2008. szeptember 27-éig.

 

2. napirendi pont – Belépési nyilatkozatok elbírálása

 

A legutóbbi Ügyvezetőségi Ülés óta 2 belépési nyilatkozat érkezett. Az Ügyvezetőség 6 igen, 0 nem szavazattal mindkét belépési nyilatkozatot jóváhagyja, egyúttal megbízza Faluközy Tamást, az Egyesület titkárát, hogy az új tagokat e-mailben értesítse.

 

2008/4. Határozat

Az Ügyvezetőség döntése alapján a fent említett 2 belépési nyilatkozat kitöltői 2008. szeptember 6-ától az Egyesület rendes tagjai. Ezen döntésről az Egyesület titkára köteles őket e-mailben értesíteni.

 

Budapest, 2008. szeptember 5.

 

© Egyesület a Magyar Szinkronért
Egyesület a Magyar Szinkronért
cím: 1183 Budapest, Rim u. 10.
számlaszám: 10918001-00000051-99510004 (Unicredit)
adószám: 18263099-1-43
e-mail: emsz@iszdb.hu