18263099-9499-529-01
Statisztikai számjel
     
12733
Nyilvántartási szám
     
Egyesület a Magyar Szinkronért
Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "A" Eredménykimutatása - 2012
    (ezer forintban)
1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.) 296,4
2. I. Pénzügyileg rendezett bevételek 296,4
3. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 166,5
4. a) alapítótól 0
5. b) központi költségvetésből 166,5
6. c) helyi önkormányzattól 0
7. d) társadalombiztosítótól 0
8. e) egyéb 0
9. f) továbbutalási céllal kapott 0
10. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 0
11. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0
12. 4. Tagdíjból származó bevétel 80
13. 5. Egyéb bevétel 49,9
14. II.Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0
     
15. B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.) 0
16. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 0
17. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0
     
18. C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.) 296,4
     
19. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B./2.) 0
     
20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 287,1
21. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 287,1
22. ebből: továbbutalt támogatás 0
23. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 0
24. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 0
25. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 0
     
26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 0
27. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 0
28. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 0
29. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 0
30. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 0
     
31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (1.+2.) 9,3
32. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye 9,3
33. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye 0
     
34. H. Nem pénzben realizált eredmény (1.+2.) 0
35. 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye 0
36. 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye 0
     
37. I. Adózás előtti eredmény 0
     
38. J. Fizetendő társasági adó 0
     
39. K. Tárgyévi eredmény 9,3
40. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 9,3
41. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye 0
     
Tájékoztató adatok - 2012
42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 0
43. 1. Bérköltségek 0
44. ebből: -megbízási díj 0
45. -tiszteletdíj 0
46. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0
47. 3. Bérjárulékok 0
48. B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 0
49. C. Értékcsökkenési leírás 0
50. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások 0
51. E. A szervezet által nyújtott támogatások 0
52. F. Tárgyévben NAV által kiutalt 1% összege 166,5

 

18263099-9499-529-01
Statisztikai számjel
       
12733
Nyilvántartási szám
       
Egyesület a Magyar Szinkronért
Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE - 2012
       
  A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
    2011.12.31. 2012.12.31.
1. A. Befektetett eszközök 0 0
2. I. Immateriális javak 0 0
3. II. Tárgyi eszközök 0 0
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0
       
5. B. Forgóeszközök 176 185,5
6. I. Készletek 0 0
7. II. Követelések 0 0
8. III. Értékpapírok 0 0
9. IV. Pénzeszközök 176 185,5
       
10. Eszközök (aktívák) összesen (1.+5.sor) 176 185,5
       
11. C. Saját tőke 176 185,5
12. I. Jegyzett tőke 0 0
13. II. Tőkeváltozás 162,5 176,2
14. III. Lekötött tartalék 0 0
15. IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 13,5 9,3
16. V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0
       
17. D. Tartalék 0 0
       
18. E. Céltartalékok 0 0
       
19. F. kötelezettségek 0 0
20. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0
21. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 0 0
       
22. Források (passzívák) összesen (11.+17.+18.+19.sor) 176 185,5

Nyilatkozat

• 1. Az Egyesület a Magyar Szinkronért eddigi működése során - az adózók 1 %-os SZJA felajánlását kivéve - nem részesült költségvetési támogatásban.

• 2. Az Egyesület a Magyar Szinkronért eddigi működése során a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nem nyújtott sem anyagi, sem természetbeni juttatást. Az Egyesület a Magyar Szinkronért vezető tisztségviselői egyesületi munkájukat ellenszolgáltatás nélkül, társadalmi munkaként végzik.

© Egyesület a Magyar Szinkronért
Egyesület a Magyar Szinkronért
cím: 1183 Budapest, Rim u. 10.
számlaszám: 10918001-00000051-99510004 (Unicredit)
adószám: 18263099-1-43
e-mail: emsz@iszdb.hu