VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
         
    Tételek Összeg (eFt)  
  Nyitó adatok:
1   Bank nyitó egyenleg 0
2   Pénztár nyitó egyenleg 0
3 Összesen   0
         
  Közhasznú tevékenység bevételei:
4   Adományok alapítóktól 0
5   Adományok egyéb szervezetektől 0
6   Pályázati úton nyert 0
7   Egyéb bevételek 0
8 Összesen   0
         
  Kiadásai (értékcsökkenési leírás nélkül)    
  Anyagjellegű ráfordítások - 0
7   Anyagköltség 0
8   Igénybe vett szolgáltatások 0
9   Közvetített szolgáltatások 0
10   Egyéb szolgáltatások 0
  Személyi jellegű ráfordítások - 0
11   Bérköltség 0
12   Bérjárulékok 0
13   Személyi jellegű egyéb kifizetések 0
  Egyéb költségek, ráfordítások - 0
14   Egyéb ráfordítások 0
15   Adott természetbeni támogatások 0
16   Adott pénzbeni támogatások 0
17 Összesen   0
         
18 Vállalkozási tevékenység eredménye 0
         
  Mérlegtételek változása
19   Tőkebefizetés 0
20   Tárgyi eszközök beszerzése 0
21   Kötelezettségek változása 0
22   Passzív időbeli elhatárolás változása 0
23   Vevőkövetelés változása 0
24   Értékpapír eladása 0
25   Forgóeszközök változása (vevő és pénzeszköz nélkül) 0
26   Aktív időbeli elhatárolás változása 0
27 Összesen   0
         
28 Egyenleg (3+8-17+18+27) 0
         
  Záró adatok
    Bank záró egyenleg 0
    Pénztár záró egyenleg 0
      0

TÁMOGATÁSOK MEGOSZLÁSA eFt-ban
     
  Adományok alapítóktól 0  
  Adományok központi költségvetésből 0  
  Adományok helyi önkormányzattól 0  
  Adományok magánszemélyektől 0  
  Adományok cégektől 0  
  Adományok külföldről 0  
  Pályázati úton nyert adományok 0  
  Ingyenesen nyújtott szolgáltatás/adomány 0  
     
  0  
     
Az Egyesület 2007-ben SZJA 1% támogatásban nem részesült. 
     
Az Egyesület a Magyar Szinkronért vezető tisztségviselői 2007-ben nem részesültek juttatásban.

       
  18263099-9499-529-01
  Statisztikai számjel
       
  12733
  Nyilvántartási szám
       
  Egyesület a Magyar Szinkronért
  Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE
       
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év adatok eFt-ban
Tárgyév
2007.12.31
1 A. Befektetett eszközök - 0
2 I. Immateriális javak - 0
3 II. Tárgyi eszközök - 0
4 III. Befektetett pénzügyi eszközök - 0
5 B. Forgóeszközök - 0
6 I. Készletek - 0
7 II. Követelések - 0
8 III. Értékpapírok - 0
9 IV. Pénzeszközök - 0
10 C. Aktív időbeli elhatárolások - 0
       
11 Eszközök (aktívák) összesen - 0
       
       
12 D. Saját tőke - 0
13 I. Jegyzett tőke - 0
14 II. Tőkeváltozás - 0
15 III. Lekötött tartalék - 0
16 IV. Értékelési tartalék - 0
17 V. Tárgy évi eredmény alaptevékenységből - 0
18 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből - 0
19 E. Céltartalékok - 0
20 F. kötelezettségek - 0
21 I. Hátrasorolt kötelezettségek - 0
22 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek - 0
23 III. Rövid lejáratú kötelezettségek - 0
24 G. Passzív időbeli elhatárolások 0
       
25 Források (passzívák) összesen - 0
       
2007-ben az Egyesület vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
       
       

       
       
  18263099-9499-529-01    
  Statisztikai számjel    
       
  12733    
  Nyilvántartási szám    
       
  Egyesület a Magyar Szinkronért    
  Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "A" Eredménykimutatása (összköltség eljárással)
       
Tétel-
szám
A tétel megnevezése Előzőév adatok eFt-ban
Tárgyév
2007
A Összes közhasznú tevékenység bevétele - 0
1 Közhasznú célú működésre kapott támogatás - 0
  a)  alapítótól  - 0
  b)  központi költségvetésből - 0
  c)  helyi önkormányzattól - 0
  d)  egyéb - 0
2 Pályázati úton elnyert támogatás - 0
3 Közhasznú tevékenységből származó bevétel - 0
4 Tagdíjból származó bevétel - 0
5 Egyéb bevétel - 0
       
B Vállalkozási tevékenység bevétele - 0
       
C ÖSSZES BEVÉTEL - 0
       
D Közhasznú tevékenység ráfordításai - 0
7 Anyagjellegű ráfordítások - 0
8 Személyi jellegű ráfordítások - 0
9 Értékcsökkenési leírás - 0
10 Egyéb ráfordítások - 0
11 Pénzügyi műveletek ráfordításai - 0
12 Rendkívüli ráfordítások - 0
       
E Vállalkozási tevékenység ráfordításai - 0
       
F ÖSSZES RÁFORDÍTÁS - 0
       
G Adózás előtti vállalkozási eredmény - 0
H Adófizetési kötelezettség - 0
       
I TÁRGYÉVI VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY - 0
       
J TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY - 0
       
K TÁRGYÉVI EREDMÉNY - 0
       
Tájékoztató adatok    
A Személyi jellegű ráfordítások - 0
1 Bérköltségek - 0
  ebből:  - megbízási díjak - 0
    - tiszteltdíjak - 0
2 Személyi jellegű ráfordítások - 0
3 Bérjárulékok - 0
B A szervezet által nyújtott támogatások 0
       

Keltezés: Budapest, 2008. június 29.    
       
     
    A vállalkozás vezetője (képviselője)
       

 

Nyilatkozat

  • 1. Az Egyesület a Magyar Szinkronért eddigi működése során nem részesült költségvetési támogatásban.
  • 2. Az Egyesület a Magyar Szinkronért eddigi működése során a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nem nyújtott sem anyagi, sem természetbeni juttatást. Az Egyesület a Magyar Szinkronért vezető tisztségviselői alapítványi munkájukat ellenszolgáltatás nélkül, társadalmi munkaként végzik.

Budapest, 2008. június 29.

© Egyesület a Magyar Szinkronért
Egyesület a Magyar Szinkronért
cím: 1183 Budapest, Rim u. 10.
számlaszám: 10918001-00000051-99510004 (Unicredit)
adószám: 18263099-1-43
e-mail: emsz@iszdb.hu