Egyesület a Magyar Szinkronért

2015. évi Közgyűlés

Jegyzőkönyv

 

Időpont : 2015.04.19., 10:00-12:00

Helyszín : 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 44., Hunguest Hotel Platánus Madrid terme

 

A Közgyűlést Konrád Viktor, az Egyesület elnöke vezeti.

Az Egyesület 18 rendes tagjából jelen van 13 fő, a jegyzőkönyvhöz 1. számú mellékletként csatolt jelenléti ív szerint, így a Közgyűlés határozatképes.

 

Konrád Viktor, az Egyesület elnöke javasolja Kutasi Lászlót jegyzőkönyvvezetőnek, valamint Kelemen Zoltánt és Dr. Hegedűs Pétert a jegyzőkönyv hitelesítőinek.

 

2015/1. Határozat

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja Kutasi Lászlót jegyzőkönyvvezetőnek, valamint Kelemen Zoltánt és Dr. Hegedűs Pétert a jegyzőkönyv hitelesítőiül.

 

1. napirendi pont – Az Ügyvezetőség beszámolója az Egyesület előző Közgyűlése óta végzett munkájáról, az Egyesület költségvetéséről

 

Konrád Viktor, az Egyesület elnöke ismerteti az Egyesület munkáját és költségvetését az előző Közgyűlés időpontjától ezen Közgyűlés dátumáig, kitérve három új tag belépési nyilatkozatának elbírálására, az egyesületi Közgyűlés és a Szinkronos Közönségtalálkozó több hónapos megszervezésére.

Kutasi László, az Egyesület titkára ismerteti az Egyesület, a http://iszdb.hu című weboldal és a Szinkronos Közönségtalálkozók népszerűsítésével kapcsolatos munkákat, a Filmarchívumtól kapott szinkronos anyagok (Ábel Péter hagyatékából származó szinkronadatok, régi szinkron szövegkönyvek) megőrzésével kapcsolatos teendőket, más szinkronos rendezvények megtekintését nézőként, szakmabeliekkel történt interjúk készítését, az Egyesület YouTube csatornájának létrehozását, valamint beszámol arról, hogy a 2014-es Debreceni Szinkronszemlére a szervezők az Egyesület tagjai közül hívtak meg egy zsűritagot.

 

Az Egyesület 18 rendes, szavazásra jogosult tagjából jelen van 13 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

 

2015/2. Határozat

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja a beszámolókat.

 

2. napirendi pont – A Felügyelő Bizottság beszámolója az Egyesület előző Közgyűlése óta végzett munkájáról

 

Imre Róbert, a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti a Felügyelő Bizottság beszámolóját.

 

Az Egyesület 18 rendes, szavazásra jogosult tagjából jelen van 13 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

 

2015/3. Határozat

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja a beszámolót.

 

3. napirendi pont – A 2014. évi Közhasznúsági jelentés elfogadása

 

Dr. Hegedűs Péter, az Egyesület pénzügyi felelőse ismerteti a 2014. évi Közhasznúsági jelentést, kitérve a bevételekre, a kiadásokra és az szja 1%-ának felajánlásából befolyó összegre.

 

Az Egyesület 18 rendes, szavazásra jogosult tagjából jelen van 13 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

 

2015/4. Határozat

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja a jelentést.

 

4. napirendi pont – A http://iszdb.hu oldal szerkesztőinek beszámolója az oldal helyzetéről, az Egyesülettel való jelenlegi és tervezett jövőbeli együttműködésről

 

Kutasi László, a http://iszdb.hu oldal egyik szerkesztője ismerteti az oldal jelenlegi állapotát, kitérve a szakmabeliektől kapott adatokra, interjúk közzétételére.

 

Az Egyesület 18 rendes, szavazásra jogosult tagjából jelen van 13 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

 

2015/5. Határozat

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja a beszámolót.

 

5. napirendi pont – Tisztségviselők választása

 

Jelöltállítás

 

Ügyvezetőség

Kelemen Zoltán javasolja Konrád Viktort az elnöki posztra. A felkérést a jelölt elfogadja.

Imre Róbert javasolja Kutasi Lászlót a titkári posztra. A felkérést a jelölt elfogadja.

Kutasi László javasolja Dr. Hegedűs Pétert a pénzügyi felelős posztjára. A felkérést a jelölt elfogadja.

Dr. Hegedűs Péter javasolja Kelemen Zoltánt a jogi felelős posztjára. A felkérést a jelölt elfogadja.

Vizer Zoltán javasolja Cseh Barnabást és Bartha Lászlót az Ügyvezetőség tagjának. A felkérést mindketten elfogadják.

 

Felügyelő Bizottság

Bartha László javasolja Seres Gabriellát, Imre Róbertet és Sojnóczki Juditot a Felügyelő Bizottság tagjának. A felkérést mindhárman elfogadják.

 

Tisztségviselő-választás

 

Ügyvezetőség

 

Konrád Viktor, az Egyesület elnöke felterjeszti szavazásra az elnöki posztot.

Az Egyesület 18 rendes, szavazásra jogosult tagjából jelen van 13 fő. Mivel Konrád Viktor az érintett személy, ez ő ebben a kérdésben nem szavazhat. A szavazati joggal rendelkezők száma ebben a kérdésben 12 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

Az elnöki posztra Konrád Viktor nyílt szavazással 12 szavazatot kap.

 

2015/6. Határozat

Az Egyesület elnöke a következő rendes Közgyűlésig Konrád Viktor.

 

Konrád Viktor, az Egyesület elnöke felterjeszti szavazásra a titkári posztot.

Az Egyesület 18 rendes, szavazásra jogosult tagjából jelen van 13 fő. Mivel Kutasi László az érintett személy, ez ő ebben a kérdésben nem szavazhat. A szavazati joggal rendelkezők száma ebben a kérdésben 12 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

A titkári posztra Kutasi László szavazással 12 szavazatot kap.

 

2015/7. Határozat

Az Egyesület titkára a következő rendes Közgyűlésig Kutasi László.

 

Konrád Viktor, az Egyesület elnöke felterjeszti szavazásra a pénzügyi felelős posztot.

Az Egyesület 18 rendes, szavazásra jogosult tagjából jelen van 13 fő. Mivel Dr. Hegedűs Péter az érintett személy, ez ő ebben a kérdésben nem szavazhat. A szavazati joggal rendelkezők száma ebben a kérdésben 12 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

A pénzügyi felelő posztra Dr. Hegedűs Péter nyílt szavazással 12 szavazatot kap.

 

2015/8. Határozat

Az Egyesület pénzügyi felelőse a következő rendes Közgyűlésig Dr. Hegedűs Péter.

 

Konrád Viktor, az Egyesület elnöke felterjeszti szavazásra a jogi felelős posztot.

Az Egyesület 18 rendes, szavazásra jogosult tagjából jelen van 13 fő. Mivel Kelemen Zoltán az érintett személy, ez ő ebben a kérdésben nem szavazhat. A szavazati joggal rendelkezők száma ebben a kérdésben 12 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

A jogi felelő posztra Kelemen Zoltán nyílt szavazással 12 szavazatot kap.

 

2015/9. Határozat

Az Egyesület jogi felelőse a következő rendes Közgyűlésig Kelemen Zoltán.

 

Konrád Viktor, az Egyesület elnöke felterjeszti szavazásra az egyik Ügyvezetőségi tag posztot.

Az Egyesület 18 rendes, szavazásra jogosult tagjából jelen van 13 fő. Mivel Cseh Barnabás az érintett személy, ez ő ebben a kérdésben nem szavazhat. A szavazati joggal rendelkezők száma ebben a kérdésben 12 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

Az egyik Ügyvezetőségi tag posztra Cseh Barnabás nyílt szavazással 12 szavazatot kap.

 

2015/10. Határozat

Az Ügyvezetőség további tagja a következő rendes Közgyűlésig Cseh Barnabás.

 

Konrád Viktor, az Egyesület elnöke felterjeszti szavazásra a másik Ügyvezetőségi tag posztot.

Az Egyesület 18 rendes, szavazásra jogosult tagjából jelen van 13 fő. Mivel Bartha László az érintett személy, ez ő ebben a kérdésben nem szavazhat. A szavazati joggal rendelkezők száma ebben a kérdésben 12 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

A másik Ügyvezetőségi tag posztra Bartha László nyílt szavazással 12 szavazatot kap.

 

2015/11. Határozat

Az Ügyvezetőség további tagja a következő rendes Közgyűlésig Bartha László.

 

 

Felügyelő Bizottság

 

Konrád Viktor, az Egyesület elnöke felterjeszti szavazásra az egyik Felügyelő Bizottsági posztot.

Az Egyesület 18 rendes, szavazásra jogosult tagjából jelen van 13 fő. Mivel Seres Gabriella az érintett személy, ez ő ebben a kérdésben nem szavazhat. A szavazati joggal rendelkezők száma ebben a kérdésben 12 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

Az egyik Felügyelő Bizottsági posztra Seres Gabriella nyílt szavazással 12 szavazatot kap.

 

2015/12. Határozat

A Felügyelő Bizottság tagja a következő rendes Közgyűlésig Seres Gabriella.

 

Konrád Viktor, az Egyesület elnöke felterjeszti szavazásra a másik Felügyelő Bizottsági posztot.

Az Egyesület 18 rendes, szavazásra jogosult tagjából jelen van 13 fő. Mivel Sojnóczki Judit az érintett személy, ez ő ebben a kérdésben nem szavazhat. A szavazati joggal rendelkezők száma ebben a kérdésben 12 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

A másik Felügyelő Bizottsági posztra Sojnóczki Judit nyílt szavazással 12 szavazatot kap.

 

2015/13. Határozat

A Felügyelő Bizottság tagja a következő rendes Közgyűlésig Sojnóczki Judit.

 

Konrád Viktor, az Egyesület elnöke felterjeszti szavazásra a harmadik Felügyelő Bizottsági posztot.

Az Egyesület 18 rendes, szavazásra jogosult tagjából jelen van 13 fő. Mivel Imre Róbert az érintett személy, ez ő ebben a kérdésben nem szavazhat. A szavazati joggal rendelkezők száma ebben a kérdésben 12 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

A harmadik Felügyelő Bizottsági posztra Imre Róbert nyílt szavazással 12 szavazatot kap.

 

2015/14. Határozat

A Felügyelő Bizottság tagja a következő rendes Közgyűlésig Imre Róbert.

 

A Felügyelő Bizottsági tagjai titkos szavazással elnököt választanak: Imre Róbert 2 szavazatot kap, 1 tartózkoás mellett.

 

2015/15. Határozat

A Felügyelő Bizottság elnöke a következő rendes Közgyűlésig Imre Róbert.

 

 

Konrád Viktor, az Egyesület elnöke javasolja Kemendi Balázst a szakmai kapcsolattartó tisztségre.

Az Egyesület 18 rendes, szavazásra jogosult tagjából jelen van 13 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

 

2015/16. Határozat

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag megerősíti Kemendi Balázst a szakmai kapcsolattartó tisztségében.

 

A megválasztott tisztségviselők elfogadják megbízásukat, és ezt a mellékelt tisztségelfogadó nyilatkozatokon aláírásukkal és két tanúval hitelesítik.

 

6. napirendi pont – Tagdíj megállapítása

 

Konrád Viktor, az Egyesület elnöke javasolja, hogy a fejenkénti éves tagdíj összege 2016-ban is 5000 Ft legyen.

Az Egyesület 18 rendes, szavazásra jogosult tagjából jelen van 13 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

 

2015/17. Határozat

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja, hogy a fejenkénti éves tagdíj összege 2016-ban is 5000 Ft legyen.

 

7. napirendi pont – Az Egyesület jövőbeli stratégiájának megvitatása, az ezzel kapcsolatos esetleges feladatok kiosztása

 

Konrád Viktor, az Egyesület elnöke javasolja, hogy az Egyesület tagjai az eddigi eredmények alapján lehetőségeikhez képest rendszeres és folyamatos munkával vegyenek részt a kiemelt egyesületi célkitűzések és feladatok megvalósításában továbbra is (az Egyesület, a Szinkronos Közönségtalálkozók és a http://iszdb.hu weboldal szélesebb nyilvánossággal való megismertetése, a saját Szinkronos Közöns´gtalálkozó megszervezésében való részvétel, interjúk, érások készítése és lektorálása).

Az Egyesület 18 rendes, szavazásra jogosult tagjából jelen van 13 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

 

2015/18. Határozat

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja, hogy az Egyesület tagjai az eddigi eredmények alapján lehetőségeikhez képest rendszeres és folyamatos munkával vegyenek részt a kiemelt egyesületi célkitűzések és feladatok megvalósításában továbbra is (az Egyesület, a Szinkronos Közönségtalálkozók és a http://iszdb.hu weboldal szélesebb nyilvánossággal való megismertetése, a saját Szinkronos Közöns´gtalálkozó megszervezésében való részvétel, interjúk, érások készítése és lektorálása).

 

 

Budapest, 2015.04.19.

 

© Egyesület a Magyar Szinkronért
Egyesület a Magyar Szinkronért
cím: 1183 Budapest, Rim u. 10.
számlaszám: 10918001-00000051-99510004 (Unicredit)
adószám: 18263099-1-43
e-mail: emsz@iszdb.hu