Egyesület a Magyar Szinkronért

2014. évi Közgyűlés

Jegyzőkönyv

 

Időpont : 2014.03.01., 10:00-12:00

Helyszín : 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 44., Hunguest Hotel Platánus Madrid terme

 

A Közgyűlést Konrád Viktor, az Egyesület elnöke vezeti.

Az Egyesület 18 rendes tagjából jelen van 12 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

 

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja Kutasi Lászlót jegyzőkönyvvezetőnek.

 

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja Kelemen Zoltánt és Dr. Hegedűs Pétert a jegyzőkönyv hitelesítőiül.

 

1. napirendi pont – Az Ügyvezetőség beszámolója az Egyesület előző Közgyűlése óta végzett munkájáról, az Egyesület költségvetéséről

 

Konrád Viktor, az Egyesület elnöke ismerteti az Egyesület munkáját és költségvetését az előző Közgyűlés időpontjától ezen Közgyűlés dátumáig, kitérve két új tag belépési nyilatkozatának elbírálására, az egyesületi Közgyűlés és a Szinkronos Közönségtalálkozó több hónapos megszervezésére.

Kutasi László, az Egyesület titkára ismerteti az Egyesület, a http://iszdb.hu című weboldal és a Szinkronos Közönségtalálkozók népszerűsítésével kapcsolatos munkákat, a rádióműsorokban való részvételt, a papír alapúról az elektronikus számlára való átállást, a Filmarchívumtól kapott szinkronos anyagok (Ábel Péter hagyatékából származó szinkronadatok, régi szinkron szövegkönyvek) megőrzésével kapcsolatos teendőket, más szinkronos rendezvények megtekintését nézőként. Valamint beszámol arról, hogy a 2014-es Debreceni Szinkronszemlére a szervezők az Egyesület tagjai közül hívtak meg egy zsűritagot.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja a beszámolókat.

 

2. napirendi pont – A Felügyelő Bizottság beszámolója az Egyesület előző Közgyűlése óta végzett munkájáról

 

Imre Róbert, a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti a Felügyelő Bizottság beszámolóját.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja a beszámolót.

 

3. napirendi pont – A 2013. évi Közhasznúsági jelentés elfogadása

 

Dr. Hegedűs Péter, az Egyesület pénzügyi felelőse ismerteti a 2013. évi Közhasznúsági jelentést, kitérve a bevételekre, a kiadásokra és az szja 1%-ának felajánlásából befolyó összegre.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja a jelentést.

 

4. napirendi pont – A http://iszdb.hu oldal szerkesztőinek beszámolója az oldal helyzetéről, az Egyesülettel való jelenlegi és tervezett jövőbeli együttműködésről

 

Kutasi László, a http://iszdb.hu oldal egyik szerkesztője ismerteti az oldal jelenlegi állapotát, kitérve az átalakítások befejezésére, a szerkesztőség bővítésére, és a szakmabeliektől kapott adatokra.

 

5. napirendi pont – Tisztségviselők választása

 

Jelöltállítás

 

Ügyvezetőség

Bartha László javasolja Konrád Viktort az elnöki posztra. A felkérést a jelölt elfogadja.

Vizer Zoltán javasolja Kutasi Lászlót a titkári posztra. A felkérést a jelölt elfogadja.

Sojnóczki Judit javasolja Dr. Hegedűs Pétert, Takács Gábor Galgóczi Adriánt a pénzügyi felelős posztjára. A felkérést mindketten elfogadják.

Imre Róbert javasolja Kelemen Zoltánt a jogi felelős posztjára. A felkérést a jelölt elfogadja.

Dr. Hegedűs Péter javasolja Cseh Barnabást és Bartha Lászlót az ügyvezetőség tagjának. A felkérést mindketten elfogadják.

 

Felügyelő Bizottság

Konrád Viktor javasolja Seres Gabriellát, Imre Róbertet és Sojnóczki Juditot a Felügyelő Bizottság tagjának. A felkérést mindhárman elfogadják.

 

Tisztségviselő-választás

 

Ügyvezetőség

Az elnöki posztra Konrád Viktor 11 szavazatot kap, 1 tartózkodás mellett. Az Egyesület elnöke a következő rendes Közgyűlésig Konrád Viktor.

A titkári posztra Kutasi László 12 szavazatot kap. Az Egyesület titkára a következő rendes Közgyűlésig Kutasi László.

A pénzügyi felelős posztjára Dr. Hegedűs Péter 9, Galgóczi Adrián 3 szavazatot kap. Az Egyesület pénzügyi felelőse a következő rendes Közgyűlésig Dr. Hegedűs Péter.

A jogi felelős posztjára Kelemen Zoltán 10 szavazatot kap, 2 tartózkodás mellett. Az Egyesület jogi felelőse a következő rendes Közgyűlésig Kelemen Zoltán.

Az ügyvezetőségi tag posztokra Cseh Barnabás 12, Bartha László 12 szavazatot kap. Az ügyvezetőség további két tagja a következő rendes Közgyűlésig Cseh Barnabás és Bartha László.

 

Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottsági posztokra Seres Gabriella 12, Imre Róbert 12, Sojnóczki Judit 12 szavazatot kap. A Felügyelő Bizottság tagjai a következő rendes Közgyűlésig Seres Gabriella, Sojnóczki Judit, és Imre Róbert.

A Felügyelő Bizottság tagjai titkos szavazással elnököt választanak: Imre Róbert 2 szavazatot kap, 1 tartózkodás mellett. A Felügyelő Bizottság elnöke a következő rendes Közgyűlésig Imre Róbert.

 

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag megerősíti Kemendi Balázst a szakmai kapcsolattartó tisztségében.

 

A megválasztott tisztségviselők elfogadják megbízásukat, és ezt a mellékelt tisztségelfogadó nyilatkozatokon aláírásukkal hitelesítik.

 

6. napirendi pont – Tagdíj megállapítása

 

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja, hogy a fejenkénti éves tagdíj összege 2015-ben is 5000 Ft legyen.

 

7. napirendi pont – Az Egyesület jövőbeli stratégiájának megvitatása, az ezzel kapcsolatos esetleges feladatok kiosztása

 

A Közgyűlés a döntése alapján megbízza tagjait, hogy az eddigi eredmények alapján lehetőségeikhez képest rendszeres és folyamatos munkával vegyenek részt a kiemelt egyesületi célkitűzések és feladatok megvalósításában továbbra is (az Egyesület, a Szinkronos Közönségtalálkozók és a http://iszdb.hu weboldal szélesebb nyilvánossággal való megismertetése).

 

 

Budapest, 2014.03.01.

 

© Egyesület a Magyar Szinkronért
Egyesület a Magyar Szinkronért
cím: 1183 Budapest, Rim u. 10.
számlaszám: 10918001-00000051-99510004 (Unicredit)
adószám: 18263099-1-43
e-mail: emsz@iszdb.hu