Egyesület a Magyar Szinkronért

2013. évi Közgyűlés

Jegyzőkönyv

 

Időpont : 2013.04.14., 10:00-12:00

Helyszín : 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 44., Hunguest Hotel Platánus Madrid terme

 

A Közgyűlést Konrád Viktor, az Egyesület elnöke vezeti.

Az Egyesület 17 rendes tagjából jelen van 12 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

 

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja Kutasi Lászlót jegyzőkönyvvezetőnek.

 

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja Kelemen Zoltánt és Dr. Hegedűs Pétert a jegyzőkönyv hitelesítőiül.

 

1. napirendi pont – Az Ügyvezetőség beszámolója az Egyesület előző Közgyűlése óta végzett munkájáról, az Egyesület költségvetéséről

 

Konrád Viktor, az Egyesület elnöke ismerteti az Egyesület munkáját és költségvetését az előző Közgyűlés időpontjától ezen Közgyűlés dátumáig, kitérve az elnökváltással kapcsolatos adminisztratív és pénzügyi ügyintézésekre, egy új tag belépési nyilatkozatának elbírálására, 5 rendes tag pártolói tagságba való áthelyezésére, az iszdb.hu domainnév meghosszabbítására, az egyesületi Közgyűlés és a Szinkronos Közönségtalálkozó több hónapos megszervezésére.

Kutasi László, az Egyesület titkára ismerteti az Egyesület, a http://iszdb.hu című weboldal és a Szinkronos Közönségtalálkozók népszerűsítésével kapcsolatos munkákat, az Egyesület Facebook-oldalának létrehozását és a rádióműsorokban való részvételt.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja a beszámolókat.

 

2. napirendi pont – A Felügyelő Bizottság beszámolója az Egyesület előző Közgyűlése óta végzett munkájáról

 

Imre Róbert, a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti a Felügyelő Bizottság beszámolóját.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja a beszámolót.

 

3. napirendi pont – A 2012. évi Közhasznúsági jelentés elfogadása

 

Dr. Hegedűs Péter, az Egyesület pénzügyi felelőse ismerteti a 2012. évi Közhasznúsági jelentést, kitérve a bevételekre, a kiadásokra és az szja 1%-ának felajánlásából befolyó összegre.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja a jelentést.

 

4. napirendi pont – A http://iszdb.hu oldal szerkesztőinek beszámolója az oldal helyzetéről, az Egyesülettel való jelenlegi és tervezett jövőbeli együttműködésről

 

Vizer Zoltán, a http://iszdb.hu oldal programozója ismerteti az oldal jelenlegi állapotát, kitérve a jelenlegi és jövőbeli fejlesztésekre (adatlapok átalakítása, hírek átalakítása), a szakmabeliektől és a hangosfilm.hu-tól kapott adatokra.

 

5. napirendi pont – Tisztségviselők választása

 

Jelöltállítás

 

Ügyvezetőség

Kutasi László javasolja Konrád Viktort, Kelemen Zoltán Sojnóczki Juditot az elnöki posztra. A felkérést mindketten elfogadják.

Sojnóczki Judit javasolja Kutasi Lászlót, Bartha László Dr. Hegedűs Pétert a titkári posztra. A felkérést mindketten elfogadják.

Galgóczi Adrián javasolja Dr. Hegedűs Pétert a pénzügyi felelős posztjára. A felkérést a jelölt elfogadja.

Imre Róbert javasolja Kelemen Zoltánt a jogi felelős posztjára. A felkérést a jelölt elfogadja.

Vizer Zoltán javasolja Cseh Barnabást és Vizvári Pált az ügyvezetőség tagjának. A felkérést mindketten elfogadják.

 

Felügyelő Bizottság

Kutasi László javasolja Seres Gabriellát, Seres Gabriella Imre Róbertet, Konrád Viktor Sojnóczki Juditot a Felügyelő Bizottság tagjának. A felkérést mind a hárman elfogadják.

 

Tisztségviselő-választás

 

Ügyvezetőség

Az elnöki posztra Sojnóczki Judit 1, Konrád Viktor 9 szavazatot kap, 2 tartózkodás mellett. Az Egyesület elnöke a következő rendes Közgyűlésig Konrád Viktor.

A titkári posztra Kutasi László 11, Dr. Hegedűs Péter 1 szavazatot kap. Az Egyesület titkára a következő rendes Közgyűlésig Kutasi László.

A pénzügyi felelős posztjára Dr. Hegedűs Péter 12 szavazatot kap. Az Egyesület pénzügyi felelőse a következő rendes Közgyűlésig Dr. Hegedűs Péter.

A jogi felelős posztjára Kelemen Zoltán 12 szavazatot kap. Az Egyesület jogi felelőse a következő rendes Közgyűlésig Kelemen Zoltán.

Az ügyvezetőségi tag posztokra Cseh Barnabás 12, Vizvári Pál 12 szavazatot kap. Az ügyvezetőség további két tagja a következő rendes Közgyűlésig Cseh Barnabás és Vizvári Pál.

 

Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottsági posztokra Seres Gabriella 12, Imre Róbert 12, Sojnóczki Judit 12 szavazatot kap. A Felügyelő Bizottság tagjai a következő rendes Közgyűlésig Seres Gabriella, Sojnóczki Judit, és Imre Róbert.

A Felügyelő Bizottság tagjai titkos szavazással elnököt választanak: Imre Róbert 2 szavazatot kap, 1 tartózkodás mellett. A Felügyelő Bizottság elnöke a következő rendes Közgyűlésig Imre Róbert.

 

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag megerősíti Kemendi Balázst a szakmai kapcsolattartó tisztségében.

 

A megválasztott tisztségviselők elfogadják megbízásukat, és ezt a mellékelt tisztségelfogadó nyilatkozatokon aláírásukkal hitelesítik.

 

6. napirendi pont – Tagdíj megállapítása

 

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja, hogy a fejenkénti éves tagdíj összege 2014-ban is 5000 Ft legyen.

 

7. napirendi pont – Az Egyesület jövőbeli stratégiájának megvitatása, az ezzel kapcsolatos esetleges feladatok kiosztása

 

A Közgyűlés a döntése alapján megbízza tagjait, hogy az eddigi eredmények alapján lehetőségeikhez képest rendszeres és folyamatos munkával vegyenek részt a kiemelt egyesületi célkitűzések és feladatok megvalósításában továbbra is (az Egyesület, a Szinkronos Közönségtalálkozók és a http://iszdb.hu weboldal szélesebb nyilvánossággal való megismertetése).

 

 

Budapest, 2013.04.14.

 

© Egyesület a Magyar Szinkronért
Egyesület a Magyar Szinkronért
cím: 1183 Budapest, Rim u. 10.
számlaszám: 10918001-00000051-99510004 (Unicredit)
adószám: 18263099-1-43
e-mail: emsz@iszdb.hu