Egyesület a Magyar Szinkronért

2012. évi Közgyűlés

Jegyzőkönyv

 

Időpont : 2012.03.03., 10:00

Helyszín : 1074 Budapest, Erzsébet krt. 39., Örökmozgó Filmmúzeum moziterme

 

A Közgyűlést Cseh Barnabás, az Egyesület elnöke vezeti.

Az Egyesület 21 rendes tagjából jelen van 9 fő, így a Közgyűlés határozatképtelen.

 

A megismételt Közgyűlés

Időpontja : 2012.03.03., 10:30-12:30

Helyszíne : 1074 Budapest, Erzsébet krt. 39., Örökmozgó Filmmúzeum moziterme

 

A Közgyűlést Cseh Barnabás, az Egyesület elnöke vezeti.

Az Egyesület 21 rendes tagjából jelen van 10 fő.

A megismételt Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja Kutasi Lászlót jegyzőkönyvvezetőnek.

 

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja Kelemen Zoltánt és Vizvári Pált a jegyzőkönyv hitelesítőiül.

 

1. napirendi pont – Az Ügyvezetőség beszámolója az Egyesület előző Közgyűlése óta végzett munkájáról, az Egyesület költségvetéséről

 

Cseh Barnabás, az Egyesület elnöke ismerteti az Egyesület munkáját és költségvetését az előző Közgyűlés időpontjától ezen Közgyűlés dátumáig, kitérve egy új tag belépési nyilatkozatának elbírálására, a http://iszdb.hu domainnév meghosszabbítására, az áfa alól való kiléptetésre, az egyesületi Közgyűlés és a Szinkronos Közönségtalálkozó több hónapos megszervezésére.

Kutasi László, az Egyesület titkára ismerteti az Egyesület, a http://iszdb.hu című weboldal és a Szinkronos Közönségtalálkozók népszerűsítésével kapcsolatos munkákat, illetve a http://iszdb.hu szakmai igénybevételének előmozdításával kapcsolatos teendőket, kitérve a szinkronrendezőkkel, szinkronstúdiókkal, forgalmazókkal és TV-csatornákkal való kapcsolatfelvételre, eredményekre.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja a beszámolókat.

 

2. napirendi pont – A Felügyelő Bizottság beszámolója az Egyesület előző Közgyűlése óta végzett munkájáról

 

Imre Róbert, a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti a Felügyelő Bizottság beszámolóját.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja a beszámolót.

 

3. napirendi pont – A 2011. évi Közhasznúsági jelentés elfogadása

 

Dr. Hegedűs Péter, az Egyesület pénzügyi felelőse ismerteti a 2011. évi Közhasznúsági jelentést, kitérve a bevételekre, a kiadásokra és az szja 1%-ának felajánlásából befolyó összegre.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja a jelentést.

 

4. napirendi pont – A http://iszdb.hu oldal szerkesztőinek beszámolója az oldal helyzetéről, az Egyesülettel való jelenlegi és tervezett jövőbeli együttműködésről

 

Vizer Zoltán, a http://iszdb.hu oldal programozója ismerteti az oldal jelenlegi állapotát, kitérve a jelenlegi és jövőbeli fejlesztésekre (adatlapok átalakítása).

 

5. napirendi pont – Tisztségviselők választása

 

Jelöltállítás

 

Ügyvezetőség

Kutasi László javasolja Konrád Viktort, Imre Róbert Cseh Barnabást az elnöki posztra. A felkérést mindketten elfogadják.

Kelemen Zoltán javasolja Kutasi Lászlót a titkári posztra. A felkérést a jelölt elfogadja.

Sojnóczki Judit javasolja Dr. Hegedűs Pétert, Dr. Hegedűs Péter Vizvári Pált a pénzügyi felelős posztjára. A felkérést mindketten elfogadják.

Seres Gabriella javasolja Kelemen Zoltánt a jogi felelős posztjára. A felkérést a jelölt elfogadja.

Vizer Zoltán javasolja Cseh Barnabást és Vizvári Pált, Cseh Barnabás Seres Gabriellát az Ügyvezetőség tagjának. A felkérést mindhárman elfogadják.

 

Felügyelő Bizottság

Imre Róbert javasolja Seres Gabriellát, Kutasi László Imre Róbertet és Sojnóczki Juditot a Felügyelő Bizottság tagjának. A felkérést mind a hárman elfogadják.

 

Tisztségviselő-választás

 

Ügyvezetőség

Az elnöki posztra Cseh Barnabás 2, Konrád Viktor 7 szavazatot kap, 1 tartózkodás mellett. Az Egyesület elnöke a következő rendes Közgyűlésig Konrád Viktor.

A titkári posztra Kutasi László 10 szavazatot kap. Az Egyesület titkára a következő rendes Közgyűlésig Kutasi László.

A pénzügyi felelős posztjára Dr. Hegedűs Péter 8, Vizvári Pál 2 szavazatot kap. Az Egyesület pénzügyi felelőse a következő rendes Közgyűlésig Dr. Hegedűs Péter.

A jogi felelős posztjára Kelemen Zoltán 10 szavazatot kap. Az Egyesület jogi felelőse a következő rendes Közgyűlésig Kelemen Zoltán.

Az Ügyvezetőségi tag posztokra Cseh Barnabás 9, Vizvári Pál 7, Seres Gabriella 2 szavazatot kap. Az Ügyvezetőség további két tagja a következő rendes Közgyűlésig Cseh Barnabás és Vizvári Pál.

 

Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottsági posztokra Seres Gabriella 9, Imre Róbert 9, Sojnóczki Judit 7 szavazatot kap. A Felügyelő Bizottság tagjai a következő rendes Közgyűlésig Seres Gabriella, Sojnóczki Judit, és Imre Róbert.

A Felügyelő Bizottság tagjai titkos szavazással elnököt választanak: Imre Róbert 2 szavazatot kap, 1 tartózkodás mellett. A Felügyelő Bizottság elnöke a következő rendes Közgyűlésig Imre Róbert.

 

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag megerősíti Kemendi Balázst a szakmai kapcsolattartó tisztségében.

 

A megválasztott tisztségviselők elfogadják megbízásukat, és ezt a mellékelt tisztségelfogadó nyilatkozatokon aláírásukkal hitelesítik.

 

6. napirendi pont – Alapszabály-módosítás megvitatása

 

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja az Alapszabály módosítását a következő pontokban:

– Az Alapszabály IV./11.§ 11. pontja a következőképpen módosul: "A Közgyűlést az Egyesület elnöke vezeti. Az elnök távolléte esetén az Ügyvezetőség egy tagja helyettesíti."

– Az Alapszabály IV./13.§ 10. pontja a következőképpen módosul: "Az Ügyvezetőség évente legalább egyszer köteles ülést tartani. Az Ügyvezetőség üléseiről és annak napirendi pontjairól tagjait írásban, igazolható módon értesíti legalább két héttel az értesítésben megjelölt időpont előtt. Az ülés akkor határozatképes, ha minden ügyvezetőségi tag jelen van. Az Ügyvezetőség ülései nyilvánosak. Az Ügyvezetőség döntéseit egyszerű többséggel hozza meg, szavazategyenlőség esetén az elnök dönt."

 

7. napirendi pont – Tagdíj megállapítása

 

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja, hogy az éves tagdíj összege 2013-ban is 5000 Ft legyen.

 

 

Budapest, 2012.03.03.

 

© Egyesület a Magyar Szinkronért
Egyesület a Magyar Szinkronért
cím: 1183 Budapest, Rim u. 10.
számlaszám: 10918001-00000051-99510004 (Unicredit)
adószám: 18263099-1-43
e-mail: emsz@iszdb.hu