Egyesület a Magyar Szinkronért

2011. évi Közgyűlés

Jegyzőkönyv

 

Időpont : 2011.03.26, 10:00-12:00

Helyszín : 1066 Budapest, Ó utca 4., IMPRÓ - kreatív töltőállomás színházterme

 

A Közgyűlést Cseh Barnabás, az Egyesület elnöke vezeti.

Az Egyesület 20 rendes tagjából jelen van 11 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

 

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja Kutasi Lászlót jegyzőkönyvvezetőnek.

 

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja Kelemen Zoltánt és Konrád Viktort a jegyzőkönyv hitelesítőiül.

 

1. napirendi pont – Az Ügyvezetőség beszámolója az Egyesület előző Közgyűlése óta végzett munkájáról, az Egyesület költségvetéséről

 

Cseh Barnabás, az Egyesület elnöke ismerteti az Egyesület munkáját és költségvetését az előző Közgyűlés időpontjától ezen Közgyűlés dátumáig, kitérve az egyik rendes tag tagsági státuszának módosítására, egy új tag belépési nyilatkozatának elbírálására, a http://iszdb.hu domainnév meghosszabbítására, az Egyesület szervergépének beállításaira vonatkozó költségekre, az Egyesület szervergépének meghibásodásának költségeire, az egyesületi Közgyűlés és a Szinkronos Közönségtalálkozó több hónapos megszervezésére.

Kutasi László, az Egyesület titkára ismerteti az Egyesület és a http://iszdb.hu című weboldal népszerűsítésével kapcsolatos munkákat, illetve a http://iszdb.hu szakmai igénybevételének előmozdításával kapcsolatos teendőket, kitérve a szinkronrendezőkkel, szinkronstúdiókkal, forgalmazókkal és TV-csatornákkal való kapcsolatfelvételre, eredményekre.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja a beszámolókat.

 

2. napirendi pont – A Felügyelő Bizottság beszámolója az Egyesület előző Közgyűlése óta végzett munkájáról

 

Imre Róbert, a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti a Felügyelő Bizottság beszámolóját.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja a beszámolót.

 

3. napirendi pont – A 2010. évi Közhasznúsági jelentés elfogadása

 

Dr. Hegedűs Péter, az Egyesület pénzügyi felelőse ismerteti a 2010. évi Közhasznúsági jelentést, kitérve a bevételekre, a kiadásokra és az szja 1%-ának felajánlásából befolyó összegre.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja a jelentést.

 

4. napirendi pont – A http://iszdb.hu oldal szerkesztőinek beszámolója az oldal helyzetéről, az Egyesülettel való jelenlegi és tervezett jövőbeli együttműködésről

 

Kutasi László, a http://iszdb.hu oldal szerkesztője ismerteti az oldal jelenlegi állapotát, kitérve az újdonságokra, kiemelve az új adatbeviteli rendszert (a szerkesztők által feldolgozott adatok egyből megjelennek, nem kell hónapokat várni, amíg van egy adatfeltöltés).

 

5. napirendi pont – Tisztségviselők választása

 

Jelöltállítás

 

Ügyvezetőség

Kutasi László javasolja Kelemen Zoltánt, Vizer Zoltán Cseh Barnabást az elnöki posztra. A felkérést mindketten elfogadják.

Konrád Viktor javasolja Sojnóczki Juditot, Cseh Barnabás Kutasi Lászlót a titkári posztra. A felkérést mindketten elfogadják.

Imre Róbert javasolja Dr. Hegedűs Pétert, Vizvári Pál Imre Róbertet a pénzügyi felelős posztjára. A felkérést mindketten elfogadják.

Cseh Barnabás javasolja Kelemen Zoltánt a jogi felelős posztjára. A felkérést a jelölt elfogadja.

Sojnóczki Judit javasolja Konrád Viktort és Vizvári Pált, Cseh Barnabás Seres Gabriellát az Ügyvezetőség tagjának. A felkérést mindhárman elfogadják.

 

Felügyelő Bizottság

Imre Róbert javasolja Seres Gabriellát, Dr. Hegedűs Péter Imre Róbertet és Sojnóczki Juditot a Felügyelő Bizottság tagjának. A felkérést mind a hárman elfogadják.

 

Tisztségviselő-választás

 

Ügyvezetőség

Az elnöki posztra Kelemen Zoltán 2, Cseh Barnabás 9 szavazatot kap. Az Egyesület elnöke a következő rendes Közgyűlésig Cseh Barnabás.

A titkári posztra Kutasi László 7, Sojnóczki Judit 4 szavazatot kap. Az Egyesület titkára a következő rendes Közgyűlésig Kutasi László.

A pénzügyi felelős posztjára Dr. Hegedűs Péter 8, Imre Róbert 3 szavazatot kap. Az Egyesület pénzügyi felelőse a következő rendes Közgyűlésig Dr. Hegedűs Péter.

A jogi felelős posztjára Kelemen Zoltán 11 szavazatot kap. Az Egyesület jogi felelőse a következő rendes Közgyűlésig Kelemen Zoltán.

Az Ügyvezetőségi tag posztokra Konrád Viktor 10, Vizvári Pál 8, Seres Gabriella 3 szavazatot kap. Az Ügyvezetőség további két tagja a következő rendes Közgyűlésig Konrád Viktor és Vizvári Pál.

 

Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottsági posztokra Seres Gabriella 11, Imre Róbert 9, Sojnóczki Judit 7 szavazatot kap. A Felügyelő Bizottság tagjai a következő rendes Közgyűlésig Seres Gabriella, Sojnóczki Judit, és Imre Róbert.

A Felügyelő Bizottság tagjai titkos szavazással elnököt választanak: Imre Róbert 2 szavazatot kap, 1 tartózkodás mellett. A Felügyelő Bizottság elnöke a következő rendes Közgyűlésig Imre Róbert.

 

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag megerősíti Kemendi Balázst a szakmai kapcsolattartó tisztségében.

 

A megválasztott tisztségviselők elfogadják megbízásukat, és ezt a mellékelt tisztségelfogadó nyilatkozatokon aláírásukkal hitelesítik.

 

6. napirendi pont – Tagdíj megállapítása

 

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja, hogy az éves tagdíj összege 2012-ben is 5000 Ft legyen.

 

7. napirendi pont – Az Egyesület jövőbeli stratégiájának megvitatása (a tagsággal járó kedvezmények lehetőségei, az Egyesület szélesebb nyilvánossággal való megismertetése), az ezzel kapcsolatos esetleges feladatok kiosztása

 

A Közgyűlés a döntése alapján megbízza tagjait, hogy lehetőségeikhez képest rendszeres és folyamatos munkával vegyenek részt a kiemelt egyesületi célkitűzések és feladatok megvalósításában (az Egyesület és a http://iszdb.hu weboldal szélesebb nyilvánossággal való megismertetése, szakmai igénybevételének előmozdítása, weboldalakkal, szinkronstúdiókkal, forgalmazókkal, TV-csatornákkal, szinkronrendezőkkel, szakmabeliekkel való kapcsolatfelvétel, partnerkapcsolat kialakítása).

 

 

Budapest, 2011.03.26.

 

© Egyesület a Magyar Szinkronért
Egyesület a Magyar Szinkronért
cím: 1183 Budapest, Rim u. 10.
számlaszám: 10918001-00000051-99510004 (Unicredit)
adószám: 18263099-1-43
e-mail: emsz@iszdb.hu