Egyesület a Magyar Szinkronért

2009. évi Közgyűlés

Jegyzőkönyv

 

Időpont : 2009.06.30., 10:00-15:00

Helyszín : 1188 Budapest, Rákóczi utca 39.

 

A Közgyűlést Cseh Barnabás, az Egyesület elnöke vezeti.

Az Egyesület 19 rendes tagjából jelen van 12 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

 

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja Kutasi Lászlót jegyzőkönyvvezetőnek.

 

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja Kelemen Zoltánt és Vizer Zoltánt a jegyzőkönyv hitelesítőiül.

 

1. napirendi pont - Az Ügyvezetőség beszámolója az Egyesület előző Közgyűlése óta végzett munkájáról, az Egyesület költségvetéséről

 

Cseh Barnabás, az Egyesület elnöke ismerteti az Egyesület költségvetését az előző Közgyűlés időpontjától ezen Közgyűlés dátumáig.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja a beszámolót.

 

2. napirendi pont - A Felügyelő Bizottság beszámolója az Egyesület előző Közgyűlése óta végzett munkájáról

 

Dr. Hegedűs Péter, a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti a Felügyelő Bizottság beszámolóját.

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja a beszámolót.

 

3. napirendi pont - A 2008. évi Közhasznúsági jelentés elfogadása

 

Cseh Barnabás, az Egyesület elnöke ismerteti a 2008. évi Közhasznúsági jelentést (1. Melléklet).

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja a jelentést.

 

4. napirendi pont - A www.szinkronhangok.hu oldal szerkesztőinek beszámolója az oldal helyzetéről, az Egyesülettel való jelenlegi és tervezett jövőbeli együttműködésről

 

Vizer Zoltán, a www.szinkronhangok.hu oldal szerkesztője ismerteti a szervergép és az oldal jelenlegei állapotát, kitérve az oldal szervergépre való teljes költöztetéséhez még kivitelezendő programozási feladatokra.

 

5. napirendi pont - Alapszabálymódosítás

 

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja az Alapszabály módosítását a következő pontokban:

•  Az Alapszabály III./4.§-a a következőképpen módosul: "1. Az Egyesületnek természetes, illetőleg jogi személyek, jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiség nélküli társaság (a továbbiakban: jogi személy) is tagja lehet. Jogi személy tag esetén a jogokat és a kötelezettségeket a nyílvántartásba bejegyzett képviselő gyakorolja.; 2. Az Egyesület tagja lehet, aki belépési nyilatkozatban, az Egyesület Alapszabályában foglaltakat elfogadja.; 3. Az Egyesület rendes tagja (továbbiakban: tag) lehet, aki a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja, és a szinkronizálás folyamatában semmilyen módon nem vesz részt.; 4. Az Egyesületbe pártoló tagként azt a természetes vagy jogi személyt veheti fel az Ügyvezetőség, aki az Egyesület célkitűzéseit erkölcsileg, anyagilag vagy más módon támogatja.; 5. A tagok javaslatára a Közgyűlés a tiszteletbeli tag címet adományozhatja az arra érdemesnek tartott természetes, illetve jogi szakmabeli személynek. Természetes, illetve jogi szakmabeli személy másképp nem lehet tagja az Egyesületnek. Szakmabelinek számít a szinkronizálás folyamatában bármilyen módon résztvevő természetes, illetve jogi személy. Egy természetes, illetve jogi személy szakmabeli voltáról kérdéses esetben az Ügyvezetőség dönt.; 6. Az Egyesületbe való belépés, illetve az onnan való kilépés önkéntes.; 7. Írásbeli belépési nyilatkozat alapján a tagfelvétel kérdésében az Egyesület Ügyvezetősége a soron következő ülésén határoz, és a döntésről a jelentkezőt e-mailben értesíti. A tagsági viszony az ügyvezetőségi döntést követő nappal kezdődik. A felvételt megtagadó határozat ellen az Egyesület Közgyűléséhez lehet fellebbezni, mely a fellebbezést a következő rendes Közgyűlésen tárgyalja."

•  Az Alapszabály IV./18.§ 4. pontja a következőképpen módosul: "4. Feladatai: a.) elősegíti az Egyesület és a szinkronszakma közötti folyamatos kommunikációt és a kölcsönös segítségnyújtást; b.) biztosítja a www.szinkronhangok.hu című internetes oldal szakmán belüli népszerűsítését és szélesebb körű használatát."

 

6. napirendi pont - Tisztségviselők választása

 

Jelöltállítás

 

Ügyvezetőség

Vizer Zoltán javasolja Kelemen Zoltánt, Faluközy Tamás Cseh Barnabást az elnöki posztra. A felkérést mindketten elfogadják.

Cseh Barnabás javasolja Kelemen Zoltánt, Konrád Viktor Kutasi Lászlót a titkári posztra. A felkérést mindketten elfogadják.

Kelemen Zoltán javasolja Dr. Hegedűs Pétert, Sojnóczki Judit Vizvári Pált a pénzügyi felelős posztjára. A felkérést mindketten elfogadják.

Dr. Hegedűs Péter javasolja Kelemen Zoltánt a jogi felelős posztjára. A felkérést a jelölt elfogadja.

Kutasi László javasolja Faluközy Tamást, Konrád Viktort és Idrányi Zoltán Attilát az Ügyvezetőség tagjának. A felkérést mindhárman elfogadják.

 

Felügyelő Bizottság

Idrányi Zoltán Attila javasolja Dr. Hegedűs Pétert, Imre Róbertet, Dávid Leventét és Sojnóczki Juditot a Felügyelő Bizottság tagjának. A felkérést mind a négyen elfogadják.

 

Tisztségviselő-választás

 

Ügyvezetőség

Az elnöki posztra Cseh Barnabás 8, Kelemen Zoltán 4 szavazatot kap. Az Egyesület elnöke a következő rendes Közgyűlésig Cseh Barnabás.

A titkári posztra Kutasi László 10, Kelemen Zoltán 2 szavazatot kap. Az Egyesület titkára a következő rendes Közgyűlésig Kutasi László.

A pénzügyi felelős posztjára Dr. Hegedűs Péter 9, Vizvári Pál 3 szavazatot kap. Az Egyesület pénzügyi felelőse a következő rendes Közgyűlésig Dr. Hegedűs Péter.

A jogi felelős posztjára Kelemen Zoltán 12 szavazatot kap. Az Egyesület jogi felelőse a következő rendes Közgyűlésig Kelemen Zoltán.

Az Ügyvezetőségi tag posztokra Konrád Viktor 10, Faluközy Tamás 8, Idrányi Zoltán Attila 6 szavazatot kap. Az Ügyvezetőség további két tagja a következő rendes Közgyűlésig Konrád Viktor és Faluközy Tamás.

 

Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottsági posztokra Imre Róbert 11, Sojnóczki Judit 10, Dávid Levente 8, Dr. Hegedűs Péter 5 szavazatot kap. A Felügyelő Bizottság tagjai a következő rendes Közgyűlésig Sojnóczki Judit, Imre Róbert és Dávid Levente.

A Felügyelő Bizottság tagjai titkos szavazással elnököt választanak: Imre Róbert 2 szavazatot kap, 1 tartózkodás mellett. A Felügyelő Bizottság elnöke a következő rendes Közgyűlésig Imre Róbert.

 

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag megerősíti Kemendi Balázst a szakmai kapcsolattartó tisztségében.

 

A megválasztott tisztségviselők elfogadják megbízásukat, és ezt a mellékelt tisztségelfogadó nyilatkozatokon aláírásukkal hitelesítik.

 

7. napirendi pont - Tagdíj megállapítása

 

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja, hogy a fejenkénti éves tagdíj összege 2010-ben is 5000 Ft legyen.

 

Napirenden kívüli pont - Tiszteletbeli tagok felvétele

 

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja Dr. Halász Blanka, és a Caesar Film International felvételét az Egyesületbe tiszteletbeli tagként.

 

 

Budapest, 2009.06.30.

 

© Egyesület a Magyar Szinkronért
Egyesület a Magyar Szinkronért
cím: 1183 Budapest, Rim u. 10.
számlaszám: 10918001-00000051-99510004 (Unicredit)
adószám: 18263099-1-43
e-mail: emsz@iszdb.hu