Egyesület a Magyar Szinkronért

2008. évi Közgyűlés

Jegyzőkönyv

 

Időpont : 2008.10.11., 10:00-15:00

Helyszín : 1183 Budapest, Rim utca 10. (az Egyesület székhelye)

 

A Közgyűlést Cseh Barnabás, az Egyesület elnöke vezeti.

Az Egyesület 15 rendes tagjából jelen van 11 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

 

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja Faluközy Tamást jegyzőkönyvvezetőnek.

 

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja Kelemen Zoltánt és Vizer Zoltánt a jegyzőkönyv hitelesítőiül.

 

1. napirendi pont – Az Ügyvezetőség beszámolója az Egyesület megalakulásakor az ügyvezetőségi tagokra bízott feladatok elvégzéséről (bírósági bejegyeztetés, adószám igénylés, folyószámla nyitás)

 

Cseh Barnabás, az Egyesület elnöke ismerteti a beszámolót, melyben külön kitér az ügyintézés egyes lépéseire és azok részleteire (dátum, helyszín, jelenlevő egyesületi tagok) (1. Melléklet).

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja a beszámolót.

 

2. napirendi pont – Az Ügyvezetőség beszámolója az Egyesület működőképessé válása óta végzett munkájáról, az Egyesület költségvetéséről

 

Cseh Barnabás, az Egyesület elnöke ismerteti az Egyesület költségvetését a folyószámla nyitásától ezen Közgyűlés dátumáig (2. Melléklet).

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja a beszámolót.

 

3. napirendi pont – A Felügyelő Bizottság beszámolója az Egyesület megalakulása óta végzett munkájáról

 

Dávid Levente, a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti a Felügyelő Bizottság beszámolóját (3. Melléklet).

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja a beszámolót.

 

4. napirendi pont – A www.szinkronhangok.hu oldal szerkesztőinek beszámolója az oldal helyzetéről, az Egyesülettel való jelenlegi és tervezett jövőbeli együttműködésről

 

Vizer Zoltán, a www.szinkronhangok.hu oldal szerkesztője ismerteti a szervergép és az oldal jelenlegei állapotát, kitérve az oldal szervergépre való teljes költöztetéséhez még kivitelezendő programozási feladatokra.

 

5. napirendi pont – Alapszabálymódosítás

 

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja az Alapszabály módosítását a következő pontokban:

- Az Egyesület pénztárosi tisztségének elnevezését pénzügyi felelősre módosítjuk.

- Az Egyesület nyilvánosságra hozott dokumentumainak internetes címét egyesulet.szinkronhangok.hu-ra pontosítjuk.

- Az Alapszabály III./4.§ 6. pontja a következőképpen módosul: „Írásbeli belépési nyilatkozat alapján a tagfelvétel kérdésében az Egyesület Ügyvezetősége a soron következő ülésén határoz, és a döntésről a jelentkezőt e-mailben értesíti. A tagsági viszony az ügyvezetőségi döntést követő nappal kezdődik. A felvételt megtagadó határozat ellen az Egyesület Közgyűléséhez lehet fellebbezni, mely a fellebbezést a következő rendes Közgyűlésen tárgyalja.”

- Az Alapszabály IV./11.§ 2-4. pontjai a következőképpen módosulnak: „2. Az Egyesület rendes Közgyűlését évente legalább egy alkalommal kell összehívni.; 3. A Közgyűlés időpontját az Ügyvezetőségnek legalább 1 hónappal korábban meg kell állapítania.; 4. Az Ügyvezetőség köteles az Egyesület tagjait a Közgyűlés helyéről, idejéről és tervezett napirendjéről a kitűzött időpont előtt legalább két héttel e-mailben értesíteni. Az értesítést az Egyesület az egyesulet.szinkronhangok.hu nevű internetes oldalon közzéteszi.”

- Az Alapszabály IV./11.§ 21. pontja a következőképpen módosul: „A 19.a.)-19.c.) pontok esetében a határozat meghozatalához a jelenlevők 2/3-os többsége szükséges.”

 

6. napirendi pont – Tisztségviselők választása

 

Jelöltállítás

 

Ügyvezetőség

Kelemen Zoltán javasolja Vizer Zoltánt, Faluközy Tamás Cseh Barnabást az elnöki posztra. A felkérést mindketten elfogadják.

Cseh Barnabás javasolja Faluközy Tamást, Faluközy Tamás Kelemen Zoltánt a titkári posztra. A felkérést mindketten elfogadják.

Kelemen Zoltán javasolja Kocsis Tamást, Faluközy Tamás Kutasi Lászlót a pénzügyi felelős posztjára. A felkérést mindketten elfogadják.

Faluközy Tamás javasolja Kelemen Zoltánt a jogi felelős posztjára. A felkérést a jelölt elfogadja.

Faluközy Tamás javasolja Kutasi Lászlót, Konrád Viktort és Kiss Attilát az Ügyvezetőség tagjának. A felkérést mindhárman elfogadják.

 

Felügyelő Bizottság

Faluközy Tamás javasolja Dr. Hegedűs Pétert, Imre Róbertet, Dávid Leventét és Sojnóczki Juditot a Felügyelő Bizottság tagjának. A felkérést mind a négyen elfogadják.

 

Tisztségviselő-választás

 

Ügyvezetőség

Az elnöki posztra Cseh Barnabás 8, Vizer Zoltán 3 szavazatot kap. Az Egyesület elnöke a következő rendes Közgyűlésig Cseh Barnabás.

A titkári posztra Faluközy Tamás 9, Kelemen Zoltán 2 szavazatot kap. Az Egyesület titkára a következő rendes Közgyűlésig Faluközy Tamás.

A pénzügyi felelős posztjára Kocsis Tamás 9, Kutasi László 2 szavazatot kap. Az Egyesület pénzügyi felelőse a következő rendes Közgyűlésig Kocsis Tamás.

A jogi felelős posztjára Kelemen Zoltán 10 szavazatot kap, 1 tartózkodás mellett. Az Egyesület jogi felelőse a következő rendes Közgyűlésig Kelemen Zoltán.

Az Ügyvezetőségi tag posztokra Konrád Viktor 10, Kutasi László 9, Kiss Attila 2 szavazatot kap. Az Ügyvezetőség további két tagja a következő rendes Közgyűlésig Konrád Viktor és Kutasi László.

 

Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottsági posztokra Dr. Hegedűs Péter 10, Imre Róbert 9, Dávid Levente 7, Sojnóczki Judit 5 szavazatot kap. A Felügyelő Bizottság tagjai a következő rendes Közgyűlésig Dr. Hegedűs Péter, Imre Róbert és Dávid Levente.

A Felügyelő Bizottság tagjai titkos szavazással elnököt választanak: Dr. Hegedűs Péter 2 szavazatot kap, 1 tartózkodás mellett. A Felügyelő Bizottság elnöke a következő rendes Közgyűlésig Dr. Hegedűs Péter.

 

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag megerősíti Kemendi Balázst a szakmai kapcsolattartó tisztségében.

 

A megválasztott tisztségviselők elfogadják megbízásukat, és ezt a mellékelt tisztségelfogadó nyilatkozatokon aláírásukkal hitelesítik.

 

7. napirendi pont – Tagdíj megállapítása

 

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja, hogy a fejenkénti éves tagdíj összege 2009-ben is 5000 Ft legyen.

 

8. napirendi pont – Az Egyesület jövőbeli stratégiájának megvitatása

 

A Közgyűlés döntése alapján a szélesebb nyilvánossággal való megismertetés azután kezdődhet el, hogy a www.szinkronhagok.hu oldal teljes egészében a megvásárolt szervergépre költözött, és hibamentesen működik. Lehetőség szerint ezt még 2008-ban meg kell valósítani.

 

9. napirendi pont – Az Egyesület által szervezendő Szinkronos Közönségtalálkozó idejének és tervezett programjának megvitatása

 

A Közgyűlés döntése alapján a Szinkronos Közönségtalálkozót 2009 márciusában tartjuk a Pestszentimrei Sportpálya klubhelyiségében. A pontos dátumról és programról a későbbiekben döntünk. 2008. november 29-én találkozót tartunk a www.szinkronhangok.hu oldal fórumozói számára a fent említett helyen.

 

 

Napirenden kívüli pont – Tiszteletbeli tag felvétele

 

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja Petrik Péter felvételét az Egyesületbe tiszteletbeli tagként.

 

 

Budapest, 2008.10.11.

 

© Egyesület a Magyar Szinkronért
Egyesület a Magyar Szinkronért
cím: 1183 Budapest, Rim u. 10.
számlaszám: 10918001-00000051-99510004 (Unicredit)
adószám: 18263099-1-43
e-mail: emsz@iszdb.hu