Egyesület a Magyar Szinkronért

Megismételt Alapító Közgyűlés

Jegyzőkönyv

 

Időpont : 2007.10.21., 14:00-16:00

Helyszín : 1094 Budapest, Viola u. 48., IV./69.

 

Jelen vannak a mellékelt jelenléti íven nevüket és aláírásukat feltüntető személyek (15 fő).

 

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja Faluközy Tamást jegyzőkönyvvezetőnek.

 

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja Kelemen Zoltánt és Kocsis Tamást a jegyzőkönyv hitelesítőiül.

 

1. napirendi pont - Az egyesület megalapítása

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag megszavazza az egyesület megalapítását.

 

2. napirendi pont - Alapszabály megvitatása és elfogadása

Faluközy Tamás és Kelemen Zoltán felolvassák a 2007.09.25-i keltezésű, 14. Pk. 60.732/2007/1. számú bírósági végzés szerint módosított alapszabályt, melyet a Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogad.

 

3. napirendi pont - Tisztségviselők választása

Ügyvezetőség

A Közgyűlés titkos szavazással, 14 igen, 0 nem szavazattal elfogadja Cseh Barnabást az egyesület elnökének.

A Közgyűlés titkos szavazással, 14 igen, 0 nem szavazattal elfogadja Faluközy Tamást az egyesület titkárának.

A Közgyűlés titkos szavazással, 14 igen, 0 nem szavazattal elfogadja Kocsis Tamást az egyesület pénztárosának.

A Közgyűlés titkos szavazással, 14 igen, 0 nem szavazattal elfogadja Kelemen Zoltánt az egyesület jogi képviselőjének.

A Közgyűlés titkos szavazással, 14 igen, 0 nem szavazattal elfogadja Imre Róbertet az Ügyvezetőség további tagjául.

A Közgyűlés titkos szavazással, 14 igen, 0 nem szavazattal elfogadja Máthé Beát az Ügyvezetőség további tagjául.

 

Felügyelő Bizottság

A Közgyűlés titkos szavazással, 14 igen, 0 nem szavazattal elfogadja Dávid Leventét a Felügyelő Bizottság tagjának.

A Közgyűlés titkos szavazással, 14 igen, 0 nem szavazattal elfogadja Dr. Hegedűs Pétert a Felügyelő Bizottság tagjának.

A Közgyűlés titkos szavazással, 14 igen, 0 nem szavazattal elfogadja Sarkadi Szabolcsot a Felügyelő Bizottság tagjának.

A Felügyelő Bizottság tagjai titkos szavazással elnököt választanak: Dávid Levente 2 szavazatot, Dr. Hegedűs Péter 1 szavazatot kap. Ez alapján a Felügyelő Bizottság elnöke Dávid Levente.

 

A megválasztott tisztségviselők elfogadják megbízásukat, és ezt a mellékelt tisztségelfogadó nyilatkozatokon aláírásukkal hitelesítik.

 

4. napirendi pont - Szakmai kapcsolattartó megbízása

Az Ügyvezetőség javaslata alapján a Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja Kemendi Balázs felvételét az egyesületbe tiszteletbeli tagként, egyúttal az Ügyvezetőség felkéri őt szakmai kapcsolattartónak, ő a felkérést elfogadja, és ezt a mellékelt tisztségelfogadó nyilatkozaton aláírásával hitelesíti.

 

5. napirendi pont - Tagdíj megállapítása

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadja az 5000 Ft fejenkénti éves tagdíjat, valamint hogy az alapító tagok a 2007-es évre a fenti tagdíj felét kötelesek befizetni, legkésőbb az egyesületi bankszámla létrejöttét követően egy hónappal.

 

6. napirendi pont - Az egyesület megalapításával kapcsolatos további teendők

A Közgyűlés (nyílt szavazás alapján, egyhangúlag) megbízza Cseh Barnabás elnököt és Kelemen Zoltán jogi képviselőt az egyesület bírósági bejegyzésével kapcsolatos további teendők intézésével.

 

A Közgyűlés (nyílt szavazás alapján, egyhangúlag) megbízza Cseh Barnabás elnököt, Kelemen Zoltán jogi képviselőt és Kocsis Tamás pénztárost az adószámmal kapcsolatos teendők intézésével (a bírósági bejegyzés után).

 

A Közgyűlés (nyílt szavazás alapján, egyhangúlag) megbízza Cseh Barnabás elnököt, Kelemen Zoltán jogi képviselőt és Kocsis Tamás pénztárost a bankszámlával kapcsolatos teendők intézésével (az adószám megszerzése után). A számlavezető pénzintézetről az Ügyvezetőség dönt.

 

A Közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag meghozott határozata alapján a bankszámla létrejötte után az Ügyvezetőség újabb Közgyűlést hív össze, melyen a fenti feladatokkal megbízott képviselők beszámolnak a tevékenységükről, illetve ismertetik az esetleges további teendőket. A köztes időben az Ügyvezetőség e-mailben tájékoztatja az alapító tagokat a fejleményekről.

 

 

Budapest, 2007.10.21.

 

© Egyesület a Magyar Szinkronért
Egyesület a Magyar Szinkronért
cím: 1183 Budapest, Rim u. 10.
számlaszám: 10918001-00000051-99510004 (Unicredit)
adószám: 18263099-1-43
e-mail: emsz@iszdb.hu