Egyesület a Magyar Szinkronért

Alapító Közgyűlés

Jegyzőkönyv

 

Időpont : 2007.07.14., 13:00-15:00

Helyszín : Fortuna Hajó (1137 Budapest, Szent István park, alsó rakpart)

 

Jelen vannak a mellékelt alapító okiraton nevüket és aláírásukat feltüntető személyek ( 15 fő).

 

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja Faluközy Tamást jegyzőkönyvvezetőnek.

 

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja Kelemen Zoltánt és Kocsis Tamást a jegyzőkönyv hitelesítőiül.

 

1. napirendi pont – Az egyesület megalapítása

A Közgyűlés egyhangúlag megszavazza az egyesület megalapítását, a jelenlevők ezt aláírásukkal hitelesítik a mellékelt alapító okiraton.

 

2. napirendi pont – Alapszabály megvitatása és elfogadása

Faluközy Tamás és Kelemen Zoltán felolvassák az alapszabálytervezetet, melyet a javasolt módosítások megtétele után a Közgyűlés egyhangúlag elfogad.

 

3. napirendi pont – Tisztségviselők választása

Ügyvezetőség

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja Cseh Barnabást az egyesület elnökének.

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja Faluközy Tamást az egyesület titkárának.

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja Kocsis Tamást az egyesület pénztárosának.

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja Kelemen Zoltánt az egyesület jogi képviselőjének.

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja Imre Róbertet és Máthé Beát az egyesület Ügyvezetőségének két további tagjául.

 

Felügyelő Bizottság

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadja Dávid Leventét, Dr. Hegedűs Pétert és Sarkadi Szabolcsot a Felügyelő Bizottság tagjainak.

A Felügyelő Bizottság tagjai megválasztják Dávid Leventét elnöküknek.

 

A megválasztott tisztségviselők elfogadják megbízásukat, és ezt a mellékelt tisztségelfogadó nyilatkozatokon aláírásukkal hitelesítik.

 

4. napirendi pont – Szakmai kapcsolattartó megbízása

Az Ügyvezetőség javaslata alapján a Közgyűlés egyhangúlag elfogadja Kemendi Balázs felvételét az egyesületbe tiszteletbeli tagként, egyúttal az Ügyvezetőség felkéri őt szakmai kapcsolattartónak, ő a felkérést elfogadja.

 

5. napirendi pont – Tagdíj megállapítása

A Közgyűlés elfogadja az 5000 Ft fejenkénti éves tagdíjat. A Közgyűlés elfogadja, hogy az alapító tagok a 2007-es évre a fenti tagdíj felét kötelesek befizetni, legkésőbb az egyesületi bankszámla létrejöttét követően egy hónappal.

 

6. napirendi pont – Az egyesület megalapításával kapcsolatos további teendők

A Közgyűlés megbízza Cseh Barnabás elnököt és Kelemen Zoltán jogi képviselőt az egyesület bírósági bejegyzésével kapcsolatos teendők intézésével.

 

A Közgyűlés megbízza Cseh Barnabás elnököt, Kelemen Zoltán jogi képviselőt és Kocsis Tamás pénztárost az adószámmal kapcsolatos teendők intézésével (a bírósági bejegyzés után).

 

A Közgyűlés megbízza Cseh Barnabás elnököt, Kelemen Zoltán jogi képviselőt és Kocsis Tamás pénztárost a bankszámlával kapcsolatos teendők intézésével (az adószám megszerzése után). A számlavezető pénzintézetről az Ügyvezetőség dönt.

 

A Közgyűlés határozata alapján a bankszámla létrejötte után az Ügyvezetőség újabb Közgyűlést hív össze, melyen a fenti feladatokkal megbízott képviselők beszámolnak a tevékenységükről, illetve ismertetik az esetleges további teendőket. A köztes időben az Ügyvezetőség e-mailben tájékoztatja az alapító tagokat a fejleményekről.

 

 

Budapest, 2007.07.14.

 

© Egyesület a Magyar Szinkronért
Egyesület a Magyar Szinkronért
cím: 1183 Budapest, Rim u. 10.
számlaszám: 10918001-00000051-99510004 (Unicredit)
adószám: 18263099-1-43
e-mail: emsz@iszdb.hu