Egyesület a Magyar Szinkronért, 1183 Budapest, Rim utca 10.

Jegyzőkönyv

 

1. A szerv neve:

a. közgyűlés - b. elnökség - c. kuratórium - d. egyéb:

 

2. Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra): 2017. 12. 02. 15:00-16:00, 1183 Budapest, Rim utca 10. (az Egyesület székhelye)

 

3. Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek:

Elnökségi tagok:

Konrád Viktor (elnök)

Kutasi László (titkár)

Kelemen Zoltán (jogi felelős)

Dr. Hegedűs Péter (pénzügyi felelős)

Cseh Barnabás (elnökségi tag)

Galgóczi Adrián (elnökségi tag)

 

4. Az ülésen jelen lévők levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és (kizárólag közgyűlés esetén) két jegyzőkönyvet hitelesítőt választanak.

Levezető elnök neve: Konrád Viktor

Jegyzőkönyvvezető neve: Kutasi László

Jegyzőkönyv hitelesítők neve (közgyűlés esetén): ---

Szavazatszámláló bizottság (amennyiben az ülés azt választott) tagjainak neve: ---

 

5. Levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára tekintettel megállapítja, hogy az ülés / közgyűlés

a. határozatképes - b. határozatképtelen

 

6. Napirendi pontok:

1. naprendi pont – Egyesületi Közgyűlés és a Szinkronos Közönségtalálkozó időpontjának és helyszínének megvitatása

2. naprendi pont – Egyesületi Közgyűlés és a Szinkronos Közönségtalálkozó helyszínével kapcsolatos szerződés megkötése

3. naprendi pont – Egyesületi Közgyűlés és a Szinkronos Közönségtalálkozó helyszínével kapcsolatos költségek

A megjelentek a fenti napirendi ponto(ka)t elfogadták.

 

7. Határozathozatal az egyes napirendi pontokra nézve külön-külön. [az egyes napirendi pontok ismertetésénél elhangzottak lényege, a határozat egyedi megjelölése /pl. 12/2014. (III.15.) számu határozat/, határozatképesség megállapítása, a határozathozatal módja (nyílt vagy titkos), a szavazás eredménye (támogató és ellenszavazatok száma, a szavazás pontos eredményének megállapítása), a határozat pontos szövege]

 

1. napirendi pont – Egyesületi Közgyűlés és a Szinkronos Közönségtalálkozó időpontjának és helyszínének megvitatása

 

Konrád Viktor elnök és Kutasi László titkár ismertetik a lehetséges alternatívákat.

Az Elnökség 6 tagjából jelen van 6 fő, így az Elnökségi ülés határozatképes.

 

2017/22. Határozat

Az Elnökség 6 igen, 0 nem szavazattal elfogadja, hogy az Egyesület soron következő Közgyűlése 2018. május 12-én, 10 órától, a Közönségtalálkozó 14 órától a Pannónia Stúdió Kft. épületében, a Gaston Stúdió Kft. jogszerű használatában és kezelésében lévő régi Nagykeverőben, az 1021 Budapest, Hűvösvölgyi ut 64-66. szám alatt kerüljön megtartásra, egyúttal megbízza Konrád Viktor elnököt és Kutasi László titkárt a megrendeléssel kapcsolatos teendűk intézésével.

Az Elnökség 6 igen, 0 nem szavazattal elfogadja, hogy a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés azonos helyszínen és napon, 10 óra 30 perctől kerüljön megtartásra.

 

Az Elnökség megbízza Kutasi László titkárt, hogy a határozatról az Egyesület tagjait e-mailben értesítse, az Egyesület Alapszabályának megfelelően a Közgyűlés kitűzött időpontja előtt legalább két héttel, azaz legkésőbb 2018. április 28-ig.

 

2. napirendi pont – Egyesületi Közgyűlés és a Szinkronos Közönségtalálkozó helyszínével kapcsolatos szerződés megkötése

 

Konrád Viktor elnök ismerteti, hogy a Pannónia Stúdió Kft. épületében található, a Gaston Stúdió Kft. jogszerű használatában és kezelésében lévő régi Nagykeverő 1 napos bérléséről szerződés készülne.

Az Elnökség 6 tagjából jelen van 6 fő, így az Elnökségi ülés határozatképes.

 

2017/23. Határozat

Az Elnökség nyílt szavazással 6 igen, 0 nem szavazattal elfogadja, hogy az Egyesület megköti a Pannónia Stúdió Kft. épületében található, a Gaston Stúdió Kft. jogszerű használatában és kezelésében lévő régi Nagykeverő bérlésével kapcsolatos szerződést a Gaston Stúdió Kft.-vel, egyúttal megbízza Konrád Viktor elnököt az ehhez kapcsolódó ügyek intézésével.

 

3. napirendi pont – Egyesületi Közgyűlés és a Szinkronos Közönségtalálkozó helyszínével kapcsolatos költségek

 

Konrád Viktor elnök ismerteti, hogy a Pannónia Stúdió Kft. épületében található, a Gaston Stúdió Kft. jogszerű használatában és kezelésében lévő régi Nagykeverő bérlésével kapcsolatos költségről az Egyesület számlát kapna.

Az Elnökség 6 tagjából jelen van 6 fő, így az Elnökségi ülés határozatképes.

 

2017/24. Határozat

Az Elnökség nyílt szavazással 6 igen, 0 nem szavazattal elfogadja, hogy az Egyesület kiegyenlíti a Pannónia Stúdió Kft. épületében található, a Gaston Stúdió Kft. jogszerű használatában és kezelésében lévő régi Nagykeverő bérlésével kapcsolatos számlát, melyet a Gaston Stúdió Kft. fog kiállítani, egyúttal megbízza Konrád Viktor elnököt és Dr. Hegedűs Péter pénzügyi felelőst az ehhez kapcsolódó pénzügyek intézésével.

 

 

Budapest, 2017. december 2.

 

© Egyesület a Magyar Szinkronért
Egyesület a Magyar Szinkronért
cím: 1183 Budapest, Rim u. 10.
számlaszám: 10918001-00000051-99510004 (Unicredit)
adószám: 18263099-1-43
e-mail: emsz@iszdb.hu