Egyesület a Magyar Szinkronért

Jegyzőkönyv

 

1. A szerv neve:

a. közgyűlés - b. elnökség - c. kuratórium - d. egyéb:

 

2. Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra): 2017. 03. 11. 15:00-16:00

 

3. Az ülésen jelen vannak az alábbi személyek:

Elnökségi tagok:

Konrád Viktor (elnök)

Kutasi László (titkár)

Kelemen Zoltán (jogi felelős)

Dr. Hegedűs Péter (pénzügyi felelős)

Cseh Barnabás (elnökségi tag)

Galgóczi Adrián (elnökségi tag)

 

4. Az ülésen jelen lévők levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és (kizárólag közgyűlés esetén) két jegyzőkönyvet hitelesítőt választanak.

Levezető elnök neve: Konrád Viktor

Jegyzőkönyvvezető neve: Kutasi László

Jegyzőkönyv hitelesítők neve (közgyűlés esetén): ---

Szavazatszámláló bizottság (amennyiben az ülés azt választott) tagjainak neve: ---

 

5. Levezető elnök a határozatképesség vizsgálata során a megjelentek számára tekintettel megállapítja, hogy az ülés / közgyűlés

a. határozatképes - b. határozatképtelen

 

6. Napirendi pontok:

1. naprendi pont – Belépési nyilatkozatok elbírálása

A megjelentek a fenti napirendi ponto(ka)t elfogadták.

 

7. Határozathozatal az egyes napirendi pontokra nézve külön-külön. [az egyes napirendi pontok ismertetésénél elhangzottak lényege, a határozat egyedi megjelölése /pl. 12/2014. (III.15.) számú határozat/, határozatképesség megállapítása, a határozathozatal módja (nyílt vagy titkos), a szavazás eredménye (támogató és ellenszavazatok száma, a szavazás pontos eredményének megállapítása), a hatáozat pontos szövege]

 

1. napirendi pont – Belépési nyilatkozatok elbírálása

 

A legutóbbi Elnökségi ülés óta 1 belépési nyilatkozat érkezett.

Az Elnökség 6 tagjából jelen van 6 fő, így az Elnökségi ülés határozatképes.

 

2017/2. Határozat

Az Elnökség 6 igen, 0 nem szavazattal a belépési nyilatkozatot jóváhagyja, egyúttal megbízza Kutasi Lászlót, az Egyesület titkárát, hogy az új tagot e-mailben értesítse.

Az Elnökség döntése alapján a fent említett belépési nyilatkozat kitöltője 2017. március 12-étől az Egyesület rendes tagja.

 

 

Budapest, 2017. március 11.

 

© Egyesület a Magyar Szinkronért
Egyesület a Magyar Szinkronért
cím: 1183 Budapest, Rim u. 10.
számlaszám: 10918001-00000051-99510004 (Unicredit)
adószám: 18263099-1-43
e-mail: emsz@iszdb.hu